1
00:00:01,315 --> 00:00:02,315
VTEDY

2
00:00:02,317 --> 00:00:05,986
No tak, stratená dušička!
Vyjdi von, kdekoľvek si!

3
00:00:06,622 --> 00:00:09,222
Neverím na duchov.

4
00:00:09,224 --> 00:00:12,159
Kamera zachytila ducha na film.
Duch zachytený na fotke.

5
00:00:12,161 --> 00:00:14,227
Ako si myslíš, že sa rodia
zlostní duchovia?

6
00:00:14,229 --> 00:00:17,864
Nemôžu sa pustiť a posunúť
ďalej. A zostanú tu celé roky.

7
00:00:17,866 --> 00:00:21,067
Sú bez tela, vystrašení.

8
00:00:21,069 --> 00:00:23,603
Hovorím o duchoch.

9
00:00:23,605 --> 00:00:28,341
- Temnota...zachránila ma.
- Sme prepojení, Dean.

10
00:00:28,343 --> 00:00:31,278
- Poďakovala mi.
- Za čo? - Že som ju oslobodil.

11
00:00:34,483 --> 00:00:37,818
- Myslím, že Amara je temnota.
- To dievča posadol diabol!

12
00:00:37,820 --> 00:00:40,053
Amara je hladná.
Stále rastie.

13
00:00:40,055 --> 00:00:43,557
Takže tam niekde máme starobylé zlo,
ktoré každým dňom silnie.

14
00:00:43,559 --> 00:00:46,126
- Chcem to dieťa.
- Som hladná.

15
00:00:46,128 --> 00:00:49,062
- To dieťa je duše.
- Som hladná.

16
00:00:49,064 --> 00:00:55,402
- Amara?
- Povedala som, že som hladná.

17
00:00:57,100 --> 00:00:59,565
TERAZ

18
00:01:09,451 --> 00:01:15,422
- Naživo je to tu ešte desivejšie.
- Hej, to teda je.

19
00:01:15,424 --> 00:01:19,659
Lovci duchov nedokážu
zachytiť vibrácie zúrivosti.

20
00:01:19,661 --> 00:01:22,762
- Myslíš, že niečo uvidíme?
- Vieš, prečo som chcel túto izbu?

21
00:01:22,899 --> 00:01:27,267
Je to tu centrom
paranormálnej aktivity.

........