1
00:00:00,167 --> 00:00:01,657
<i>VIDELI STE V HEROES REBORN:</i>

2
00:00:01,793 --> 00:00:06,393
<i>Mala vizionársky plán ako zachrániť
svet pred katastrofickou udalosťou.</i>

3
00:00:06,833 --> 00:00:09,067
Erika si vyberie, kto prežije.

4
00:00:09,069 --> 00:00:11,736
Mám plán. Bohužiaľ,
vy doň nepatríte.

5
00:00:11,738 --> 00:00:14,538
Musíš uznať, že je pekné
vidieť ho takého šťastného.

6
00:00:15,075 --> 00:00:17,275
Nikdy som nevytvorila
toľko temnoty.

7
00:00:17,277 --> 00:00:20,578
<i>Radšej zisti ako na to, lebo
musíš pokryť celý samit.</i>

8
00:00:20,580 --> 00:00:23,681
- Kde je Dennis? Dennis!
- Dennis!

9
00:00:25,852 --> 00:00:27,285
<i>Môže tam byť, Luke.</i>

10
00:00:27,287 --> 00:00:29,954
- Nemôžeme odísť bez neho.
- Ja viem.

11
00:00:29,956 --> 00:00:32,357
Moje vízie sú osud.
A stále sa opakujú.

12
00:00:32,359 --> 00:00:34,359
Tieto deti zachránia svet.

13
00:00:34,361 --> 00:00:37,362
Pôjdem s nimi späť, ale
budem potrebovať zviezť.

14
00:00:37,364 --> 00:00:41,833
Drž sa, bábätko.
Ideme sa hrať na rok 1999.

15
00:00:41,835 --> 00:00:44,202
<i>Možno je spôsob ako
vyšachovať Eriku.</i>

16
00:00:44,204 --> 00:00:46,971
<i>Tu ide o osud.
S ním sa nezahráva.</i>

17
00:00:47,544 --> 00:00:50,278
KAPITOLA ÔSMA
13. JÚN - ČASŤ DRUHÁ

18
00:00:50,844 --> 00:00:55,947
My v Renautase sme sa poriadne
namakali, aby sme postavili mosty.

19
00:00:56,370 --> 00:00:59,137
A ako mnoho iných, aj
ja som privierala oči ...

20
00:00:59,139 --> 00:01:02,140
nad Vyvinutými, ktorí sa radikálne
stavali proti týmto mostom.

21
00:01:02,142 --> 00:01:07,813
Ale teraz sa objavili informácie, podľa
ktorých je táto tragédia dielom ...
........