1
00:00:20,298 --> 00:00:25,692
<i>MASAKR U SIOUX FALLS</i>

2
00:00:28,670 --> 00:00:32,141
<i>V hlavních rolích
RONALD REAGAN</i>

3
00:00:34,966 --> 00:00:38,431
<i>a BETTY LaPLAGE</i>

4
00:00:59,437 --> 00:01:01,266
Mám tu...

5
00:01:02,410 --> 00:01:04,145
Na co čekáme?

6
00:01:07,230 --> 00:01:08,697
Cože?

7
00:01:10,550 --> 00:01:11,784
Na šípy.

8
00:01:11,818 --> 00:01:14,854
Gayle přidělává
na Reagana šípy.

9
00:01:15,126 --> 00:01:18,688
Jo, já vím, to je...
Říkali...

10
00:01:19,288 --> 00:01:21,861
Jenny přišla za mnou do karavanu
a říkala pět minut, tak...

11
00:01:21,862 --> 00:01:24,154
No, těch šípů
je spousta.

12
00:01:27,081 --> 00:01:28,913
Takže...

13
00:01:29,438 --> 00:01:31,370
- Mám teda jít zpátky...
- Ne.

14
00:01:31,371 --> 00:01:33,434
Ne, to...
Jenny říkala...

15
00:01:33,435 --> 00:01:34,868
Co že to Jenny říkala?

16
00:01:35,241 --> 00:01:37,830
Oni... oni...
oni přidělávají ty šípy.

17
00:01:37,831 --> 00:01:38,798
Jo, já vím.

18
00:01:38,799 --> 00:01:39,832
Ale jak dlouho ještě?

19
00:01:40,233 --> 00:01:42,010
Holka, prostě to
zjisti, jasný?

20
00:01:42,011 --> 00:01:43,821
Protože tady náčelník
tu stojí v mokasínách.

21
00:01:43,822 --> 00:01:45,222
A je sakra únor.

22
00:01:49,655 --> 00:01:51,034
No a jakej
vůbec je?

23
........