1
00:00:00,899 --> 00:00:02,584
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:02,704 --> 00:00:05,464
-Co byste udělal, abyste pomohl
Elizabeth Keenové? - Cokoliv.

3
00:00:05,584 --> 00:00:08,003
Najděte Karakurta,
najal ho Spolek.

4
00:00:08,005 --> 00:00:10,989
Dostaňte se ke zločineckému
kruhu, který ho chrání.

5
00:00:11,109 --> 00:00:13,810
- Přijdou si pro tebe, víš?
- S tím počítám.

6
00:00:13,930 --> 00:00:17,908
Marvin Gerard. Právní zástupce
několika velkých hráčů podsvětí.

7
00:00:18,028 --> 00:00:22,230
- Jo, tohle zvládneme.
- Máme jen jednu šanci. Ozvu se.

8
00:00:22,350 --> 00:00:25,948
Jsem tady, protože lidé
v naší organizaci ti přestali věřit.

9
00:00:26,068 --> 00:00:30,576
FBI a CIA spolu musí komunikovat,
takže vy musíte spolupracovat.

10
00:00:30,696 --> 00:00:32,808
Nemám s tím problém.

11
00:00:33,182 --> 00:00:36,431
Mozek je všechno.

12
00:00:36,433 --> 00:00:40,735
Vzpomínky, vědomí...

13
00:00:42,171 --> 00:00:44,638
Osobnost.

14
00:00:44,640 --> 00:00:50,177
Představte si, kdybychom uměli
mozek osvobodit od těla.

15
00:00:50,297 --> 00:00:53,046
Co potom?

16
00:00:53,048 --> 00:00:57,550
Bez té ubohé schránky,
která nás vede ke smrti,

17
00:00:57,552 --> 00:01:00,487
byste mohl žít věčně.

18
00:01:00,489 --> 00:01:04,557
Chtěl byste žít navždy,
že ano, doktore Kučero?

19
00:01:05,383 --> 00:01:07,408
Vím, že já chci.

20
00:01:08,000 --> 00:01:13,565
Bez té bolesti a izolace
z uvěznění v téhle kůži.

21
00:01:14,519 --> 00:01:20,438
Vaše práce k teorému prvočísla
rozpoutala po světě mnoho hypotéz.

22
00:01:21,939 --> 00:01:24,710
Klobouk dolů, pane.
........