1
00:00:02,211 --> 00:00:04,463
<i>Události této noci</i>

2
00:00:04,505 --> 00:00:07,674
Vezmi svého bratra ven..jak nejrychleji můžeš
Běž Deane! Dělej!

3
00:00:07,716 --> 00:00:10,344
<i>kterým byli svědky</i>

4
00:00:10,385 --> 00:00:12,638
<i>spojily dva bratry</i>

5
00:00:12,679 --> 00:00:14,973
Táta jel na lov.

6
00:00:15,015 --> 00:00:16,850
A už pár dní nebyl doma...

7
00:00:16,892 --> 00:00:18,644
<i>k výpravě za odpověďmi
o 22 let později</i>

8
00:00:18,685 --> 00:00:20,646
Přísahal jsem, že končím s lovem.

9
00:00:20,687 --> 00:00:23,690
Sám to nezvládnu.

10
00:00:24,316 --> 00:00:26,568
Ne!

11
00:00:27,694 --> 00:00:29,571
Máme práci.

12
00:00:29,613 --> 00:00:34,368
Toto je jedna z tátových nejcennějších věcí.
Všechno, co ví o jakékoliv zlé potvoře, je tady.

13
00:00:34,409 --> 00:00:36,370
Myslím, že chtěl, abychom
pokračovali tam, kde on skončil.

14
00:00:36,411 --> 00:00:38,747
Však víš, zachraňování lidí,
lov potvor...

15
00:00:38,789 --> 00:00:39,748
Rodinné povolání.

16
00:00:39,790 --> 00:00:41,875
Ne.
Musím najít vraha Jesiky.

17
00:00:41,917 --> 00:00:43,252
Je to jediná věc,
na kterou můžu myslet.

18
00:00:43,293 --> 00:00:46,839
Same, ty víš kde najít tátu, že jo?

19
00:00:46,880 --> 00:00:49,466
Jo, vím.

20
00:00:49,883 --> 00:00:51,844
Supernatural 105 Bloody Mary

21
00:00:54,012 --> 00:00:57,015
<i>TOLEDO,
STÁT OHIO</i>

22
00:00:57,307 --> 00:00:59,476
Dobře, tvoje kolo.
Pravda nebo fant?

23
00:00:59,518 --> 00:01:01,270
Pravda.
........