1
00:00:13,000 --> 00:00:15,000
[Hudba: <i>I Feel Love</i> od Donna Summer]

2
00:00:15,320 --> 00:00:18,420
<i>? Ooooh! ? </i>

3
00:00:18,420 --> 00:00:22,900
<i>? I'm in love, I'm in love,
I'm in love, I'm in love, I'm in love...?</i>

4
00:00:30,600 --> 00:00:33,600
<i>? Ooooooh... ? </i>

5
00:00:33,600 --> 00:00:35,600
<i>? I feel love, I feel love? </i>

6
00:00:35,600 --> 00:00:40,600
<i>? I feel love, I feel love, I fe-e-eel love...? </i>

7
00:00:44,600 --> 00:00:52,600
<i>? I feel lo-o-o-ove ? </i>

8
00:00:53,600 --> 00:01:00,600
<i>? I feel lo-o-o-o-ove... ? </i>

9
00:01:36,600 --> 00:01:37,600
No tak.

10
00:01:41,600 --> 00:01:42,600
Zdar, lidi.

11
00:01:44,400 --> 00:01:45,960
Erm, já jsme jen...

12
00:01:47,040 --> 00:01:49,020
..chtěl zjistit jestli jste ještě vzhůru.

13
00:01:51,600 --> 00:01:52,600
Ale...

14
00:03:09,260 --> 00:03:10,600
Jste v pořádku?

15
00:03:11,400 --> 00:03:12,400
Já? Naprosto.

16
00:03:20,400 --> 00:03:23,400
Neznáš mě, ale kdybys mě znal, věděl bys, že jsem vždycky v pořádku.

17
00:03:44,400 --> 00:03:46,400
Co s tvým pitím?

18
00:03:46,400 --> 00:03:48,400
Můžete si to nechat.

19
00:04:44,900 --> 00:04:46,720
Stroj: <i>'Dosáhli jste své destinace.</i>

20
00:04:48,860 --> 00:04:50,820
<i>'Skenování úspěšné .'</i>

21
00:05:11,460 --> 00:05:12,680
Potrhám mu rukou?

22
00:05:12,980 --> 00:05:15,660
Potřesu mu rukou. [Imituje:] Povznesu mu rukou.

23
00:05:15,660 --> 00:05:18,400
[Smích:] Potřesu mu rukou! Potřesu mu rukou.

24
00:05:18,400 --> 00:05:20,400
Ahoj! Zdar.

25
00:05:20,400 --> 00:05:22,400
Potře-... Potře-...
........