1
00:00:41,278 --> 00:00:44,406
:: O 7 LET DŘÍVE ::

2
00:00:55,792 --> 00:00:58,128
Jdu domů.
Mám ranní už od pěti.

3
00:00:58,587 --> 00:01:01,548
To je na nic.
K čemu ti bude spát tři hodiny?

4
00:01:01,798 --> 00:01:03,758
V takových případech se nemá spát vůbec.

5
00:01:04,009 --> 00:01:05,635
Na to mám skvělou věc.

6
00:01:09,139 --> 00:01:10,307
Musím se vyspat.

7
00:01:10,557 --> 00:01:12,809
Od pondělí jsem měla
třikrát za sebou psí službu.

8
00:01:14,519 --> 00:01:16,563
A noc je ještě mladá.

9
00:01:16,813 --> 00:01:20,901
- Přijdeš o ohňostroj.
- Podívám se na něj, až budu doma.

10
00:01:21,151 --> 00:01:23,820
Ale ty se tam klidně vrať,
nebráním ti.

11
00:01:24,196 --> 00:01:26,406
Nenech Sněhurku čekat.

12
00:01:26,656 --> 00:01:28,033
Ty žárlíš?
To se mi líbí.

13
00:01:28,283 --> 00:01:29,743
No tak, zůstaň.

14
00:01:29,993 --> 00:01:32,370
Ukážu ti svoje super schopnosti.

15
00:01:33,205 --> 00:01:35,248
Batman žádné super schopnosti nemá.

16
00:01:35,499 --> 00:01:38,126
Jen spoustu prachů a pár hraček.

17
00:01:42,214 --> 00:01:44,299
No tak, Julie.

18
00:01:47,636 --> 00:01:49,387
Zklamala jsi mě, Kočičí ženo.

19
00:01:50,388 --> 00:01:51,806
Ale já si tě najdu.

20
00:02:43,817 --> 00:02:45,193
Tak, už je po všem.

21
00:02:57,539 --> 00:03:00,542
:: SOUČASNOST ::

22
00:03:03,851 --> 00:03:05,728
Dobrý den, Julie.

23
00:03:05,755 --> 00:03:07,424
Tady je ale lidí, viďte?

24
00:03:07,674 --> 00:03:09,718
........