1
00:00:05,262 --> 00:00:06,829
<i>V předchozích dílech jste viděli...</i>

2
00:00:06,830 --> 00:00:09,766
- Musíme najít Rye, přivést ho domů.
- Ano, madam.

3
00:00:09,812 --> 00:00:11,145
Znáte ho?

4
00:00:11,168 --> 00:00:13,302
Eda? Jo. Jo, je to řezník.

5
00:00:13,829 --> 00:00:15,897
Já ho srazila.
Srazila jsem ho a ujela.

6
00:00:15,898 --> 00:00:17,506
Jmenoval se Rye Gerhardt.

7
00:00:17,507 --> 00:00:19,847
A jeho rodina za peníze
ubližuje lidem.

8
00:00:20,184 --> 00:00:23,206
Jestli jste něco provedli,
udělali jste chybu, zpanikařili,

9
00:00:23,207 --> 00:00:25,821
možná jste se to snažili ututlat,
tak teď je čas se přiznat.

10
00:00:26,549 --> 00:00:30,351
Ale utíká vám čas
a možná už jste mrtví.

11
00:00:30,386 --> 00:00:32,120
Chceme, abys odešel.

12
00:00:32,154 --> 00:00:35,657
Vedení říká, ať to území získáme,
tak ho získáme.

13
00:00:35,692 --> 00:00:39,240
Jestli nás to bude něco stát,
nebo pošleme do márnice pár mrtvol,

14
00:00:39,241 --> 00:00:40,965
to už je na těch skopčácích.

15
00:00:42,566 --> 00:00:44,298
Joe Bulo zdraví.

16
00:00:44,299 --> 00:00:45,633
Vaše nabídka byla odmítnuta

17
00:00:45,634 --> 00:00:48,068
a nyní vám nabízíme
o dva miliony méně.

18
00:00:48,069 --> 00:00:50,780
Cokoli jiného
než bezpodmínečná kapitulace

19
00:00:50,781 --> 00:00:54,432
bude mít za následek kompletní vyhlazení
celé rodiny Gerhardtových.

20
00:01:16,005 --> 00:01:17,979
<i>Můj otec byl obchodní zástupce.</i>

21
00:01:20,619 --> 00:01:22,520
<i>Prodával dámské boty.</i>

22
00:01:24,487 --> 00:01:27,757
<i>Dá se říci,
že během krize měl potíže,</i>

........