1
00:01:13,413 --> 00:01:14,456
Copak jsem

2
00:01:14,748 --> 00:01:17,584
vás nevaroval, kam ty kšefty
s trpaslíky povedou?

3
00:01:17,876 --> 00:01:18,918
A teď to udělali.

4
00:01:19,210 --> 00:01:20,337
Probudili draka.

5
00:01:20,628 --> 00:01:22,630
Přivolali zkázu na naše hlavy.

6
00:01:22,922 --> 00:01:24,257
Rychle! Dělejte!

7
00:01:24,549 --> 00:01:25,216
Teď honem.

8
00:01:25,508 --> 00:01:26,259
Zkusím se

9
00:01:26,551 --> 00:01:27,594
evakuovat.

10
00:01:27,886 --> 00:01:29,596
Opatrně, člověče.

11
00:01:29,888 --> 00:01:31,222
Knihy ne. Ostatní ano.

12
00:01:31,514 --> 00:01:33,600
Pane, co zkusit zachránit město?

13
00:01:33,892 --> 00:01:34,934
Město je ztracené.

14
00:01:35,226 --> 00:01:37,395
-Zachraňte zlato.
-Slyšíte, pohyb! Musíme odtud.

15
00:01:42,275 --> 00:01:43,568
Nakládejte!

16
00:01:56,081 --> 00:01:57,999
Už není čas. Musíme jít.

17
00:01:58,291 --> 00:01:59,417
-Pomoz mu.
-Pojď.

18
00:01:59,709 --> 00:02:01,670
-Jdeme.
-Už můžu jít sám.

19
00:02:01,961 --> 00:02:04,255
-Co nejrychleji.
-My nikam nejdeme.

20
00:02:04,547 --> 00:02:05,632
Ne bez otce.

21
00:02:05,924 --> 00:02:08,426
Když zůstanete, tvé sestry zemřou.

22
00:02:08,718 --> 00:02:10,637
To by otec chtěl?

23
00:02:12,681 --> 00:02:13,390
Otevřete

24
00:02:13,682 --> 00:02:15,100
dveře!
........