1
00:00:02,357 --> 00:00:05,190
Několikanásobné střelné rány.
Tllak je 84/53 a klesá.

2
00:00:05,192 --> 00:00:07,092
Připravte trauma tým, dostaňte
ho okamžitě na operační sál.

3
00:00:13,634 --> 00:00:15,502
Co to je?

4
00:00:15,503 --> 00:00:17,403
Co se děje?

5
00:00:21,009 --> 00:00:22,576
Zdravíme, City Mercy.

6
00:00:22,577 --> 00:00:24,978
Už dost dlouho jste si hráli na boha.

7
00:00:24,980 --> 00:00:27,013
My jsme Grey Ruin
a převzali jsme kontrolu

8
00:00:27,015 --> 00:00:29,682
nad vaší nemocnicí
a jejími přístroji.

9
00:00:29,684 --> 00:00:34,119
Zaplaťte nám 5 milionů, nebo do čtyř
hodin zemře další pacient.

10
00:00:34,756 --> 00:00:35,889
Řekli "další pacient."

11
00:00:35,890 --> 00:00:37,356
To znamené, že už někoho zabili?

12
00:00:37,359 --> 00:00:38,658
Zkontrolujte každou postel.

13
00:00:38,659 --> 00:00:40,060
Uvědomte ochranku nemocnice
a Dallaskou policii.

14
00:00:40,061 --> 00:00:42,362
Všichni se uklidněte,
už to řešíme.

15
00:00:47,068 --> 00:00:49,402
Na porodním musíme zkontrolovat
ještě 20 pacientů.

16
00:00:49,404 --> 00:00:51,838
Kontroluji oftalmologii.

17
00:00:51,840 --> 00:00:54,073
Kardiologie v pořádku.

18
00:00:54,076 --> 00:00:56,408
413 ze 427,
všichni pacienti jsou naživu.

19
00:00:56,411 --> 00:00:58,078
Kontroluji onkologii.

20
00:00:59,847 --> 00:01:01,113
Na intenzivní péči jsou
všichni v pořádku.

21
00:01:01,115 --> 00:01:02,215
Západní křídlo čisté.

22
00:01:02,216 --> 00:01:03,682
Zkontrolujte někdo neuro.

23
00:01:03,685 --> 00:01:04,918
........