1
00:00:02,294 --> 00:00:04,062
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:04,064 --> 00:00:06,668
Goro Shioma byl otcův mentor.

3
00:00:06,768 --> 00:00:08,801
Nabídl jsem, že ho
vyplatím, ale odmítl.

4
00:00:08,803 --> 00:00:11,838
Říkal, že můžu
odejít pouze bez ničeho.

5
00:00:11,840 --> 00:00:13,940
Dodávka pro pana
a paní Noshimuriovy.

6
00:00:14,342 --> 00:00:17,443
Stačí jen dát mému kamarádovi
Damonovi kódy k účtu.

7
00:00:17,445 --> 00:00:21,981
- Přenos je kompletní. - Musel
jsi Gabrielovi ty peníze dát.

8
00:00:21,983 --> 00:00:24,884
Kdyby ne, byli bychom oba mrtví.

9
00:00:24,886 --> 00:00:27,687
Včera byli před naším
domem dva lidi z Yakuzy.

10
00:00:27,689 --> 00:00:30,322
Víš, jak Shioma operuje.
Kdyby nám měli ublížit,

11
00:00:30,324 --> 00:00:32,624
nikdy bychom je neviděli, jasné?

12
00:00:32,626 --> 00:00:35,661
Jen se ukazuje,
snaží se nás zastrašit.

13
00:00:35,663 --> 00:00:37,630
Tom Bishop,
pracuju pro Gora Shiomu.

14
00:00:37,632 --> 00:00:40,066
Z respektu k vašemu
zesnulému otci

15
00:00:40,068 --> 00:00:42,935
chce pan Shioma
tuto situaci vyřešit mírově.

16
00:00:42,937 --> 00:00:45,138
To je nejvěrnější
voják Gabriela Waincrofta.

17
00:00:45,140 --> 00:00:47,496
Pokud někdo ví,
kde Gabriel je, tak on.

18
00:00:47,526 --> 00:00:49,342
Nechci věřit,
že jste mě sem přivedli,

19
00:00:49,344 --> 00:00:51,569
abych sledoval,
jak z něj vymlacujete informace.

20
00:00:51,599 --> 00:00:54,080
My ho vyslýchat nebudeme, to vy.

21
00:00:54,982 --> 00:00:56,815
Říká pravdu.
Neví, kde Gabriel je.

........