1
00:00:06,837 --> 00:00:08,358
To jsem já, jela jsem

2
00:00:08,388 --> 00:00:11,223
rychlostí 35 mil za hodinu
dolů po Bosworth Avenue,

3
00:00:11,225 --> 00:00:13,444
když jsem uviděla,
že se světlo na Le Moyne změnilo,

4
00:00:13,474 --> 00:00:16,061
tak jsem zabrzdila.

5
00:00:16,761 --> 00:00:19,290
A viděla jste něco
ve svém zpětném zrcátku?

6
00:00:19,320 --> 00:00:22,600
Viděla. Jelo za mnou auto.

7
00:00:22,630 --> 00:00:24,297
A jakou rychlostí jelo?

8
00:00:24,327 --> 00:00:26,474
Zhruba 35 mil za hodinu.

9
00:00:26,504 --> 00:00:28,740
Ale nezastavilo ani nezpomalilo.

10
00:00:28,742 --> 00:00:31,300
Vrazilo rovnou do mého auta.

11
00:00:31,330 --> 00:00:33,794
Postrčilo mě to do křižovatky,

12
00:00:33,824 --> 00:00:37,287
a tak jsem skončila tady.

13
00:00:37,317 --> 00:00:39,406
Na invalidním vozíku.

14
00:00:39,436 --> 00:00:40,468
Do konce života.

15
00:00:40,470 --> 00:00:41,601
Ano.

16
00:00:41,631 --> 00:00:43,588
Kdo řídil auto,
které do vás vrazilo, Wendy?

17
00:00:43,618 --> 00:00:44,645
On.

18
00:00:44,675 --> 00:00:45,773
Zaznamenejte do zápisu,

19
00:00:45,775 --> 00:00:46,974
že Wendy ukázala na Tima Brewstera.

20
00:00:47,004 --> 00:00:49,366
Promiňte, ale já jsem to auto neřídil.

21
00:00:49,396 --> 00:00:51,163
- Time.
- Co? Proč nenamítáte?

22
00:00:51,193 --> 00:00:52,676
Je to prohlášení, Time.

23
00:00:52,706 --> 00:00:53,627
Dostaneme se i k vaší straně věci.

24
00:00:53,657 --> 00:00:55,322
Kdo byl za volantem, Wendy?
........