1
00:00:11,760 --> 00:00:15,700
Požár, zemětřesení, potopa.

2
00:00:16,540 --> 00:00:18,220
Ty tomu věříš, co?

3
00:00:18,360 --> 00:00:19,900
Nebyla to otázka.

4
00:00:19,960 --> 00:00:21,660
Neptám se tě, jen ti to říkám.

5
00:00:23,630 --> 00:00:26,500
Když se na tebe podívám,
tak to poznám.

6
00:00:27,000 --> 00:00:30,100
Jsi kupec.

7
00:00:30,240 --> 00:00:31,720
Jak to vím?

8
00:00:31,780 --> 00:00:35,360
Protože jsem prodejce.

9
00:00:35,440 --> 00:00:37,720
Mohu prodat cokoliv.

10
00:00:37,760 --> 00:00:39,500
Můžeš se zeptat kohokoliv.

11
00:00:41,150 --> 00:00:45,820
Až na... pojištění.

12
00:00:48,120 --> 00:00:49,740
Na to prostě nemám.

13
00:00:49,780 --> 00:00:51,720
Živit se na slabých lidech,

14
00:00:51,780 --> 00:00:53,220
kteří se bojí budoucnosti

15
00:00:53,280 --> 00:00:55,940
a kteří svěří ochranu

16
00:00:56,000 --> 00:00:58,060
své rodiny kusu papíru.

17
00:00:58,100 --> 00:01:01,600
Jen kvůli slibu nějaké společnosti.

18
00:01:01,660 --> 00:01:03,370
Kdo by tohle udělal?

19
00:01:03,460 --> 00:01:07,380
Kdo svěří svou rodinu do rukou cizince?

20
00:01:07,820 --> 00:01:09,740
Lidem, které nezná.

21
00:01:09,800 --> 00:01:13,040
A pak jednoho dne...

22
00:01:13,760 --> 00:01:15,660
ten muž zmizí.

23
00:01:16,920 --> 00:01:18,840
Jeho rodina je o samotě.

24
00:01:20,600 --> 00:01:24,720
Vlk přijde ke dveřím.

25
00:01:24,860 --> 00:01:27,920
A, no,
........