1
00:00:02,379 --> 00:00:06,354
<i>TOTO JE PRAVDIVÝ PŘÍBĚH.</i>

2
00:00:06,355 --> 00:00:07,412
<i>PRAVDIVÝ</i>

3
00:00:13,713 --> 00:00:18,187
<i>Následující události se staly
v Minnesotě roku 1979.</i>

4
00:00:20,865 --> 00:00:25,086
<i>Jména přeživších byla změněna
na jejich vlastní žádost.</i>

5
00:00:27,653 --> 00:00:31,840
<i>Z úcty k zemřelým je vše ostatní
popsáno přesně tak, jak se to stalo.</i>

6
00:00:32,066 --> 00:00:33,641
- Ede, ne.
- Peggy, no tak.

7
00:00:33,642 --> 00:00:35,810
- Tohle je... jsi úplně mimo, šerife!
- Peggy. Peggy.

8
00:00:35,811 --> 00:00:38,572
- Nemůžeš lidem jen tak ničit život!
- Peggy, prosím, vrať se dovnitř.

9
00:00:38,573 --> 00:00:40,840
To teda ne! Vést ho přede všema
po hlavní ulici za něco,

10
00:00:40,841 --> 00:00:42,679
co neudělal
a falešně ho z toho obvinit!

11
00:00:42,680 --> 00:00:44,285
- No. To ne.
- Peggy.

12
00:00:44,312 --> 00:00:47,948
Ne. Neprokážete,
že můj Ed udělal něco špatného!

13
00:00:47,949 --> 00:00:49,316
Nedá se to dokázat!

14
00:01:27,013 --> 00:01:29,188
Slyšela jsem o tom požáru,
jsi v pořádku?

15
00:01:29,189 --> 00:01:31,393
Nemusela jsi jezdit.

16
00:01:31,820 --> 00:01:33,597
- Paní Solversonová.
- Ede.

17
00:01:33,972 --> 00:01:35,473
Bála jsem se o tebe.

18
00:01:35,902 --> 00:01:38,938
Přijde mi, že by se klidně
mohl utrnout kus zeměkoule

19
00:01:38,939 --> 00:01:40,507
a tebe vzít s sebou.

20
00:01:41,239 --> 00:01:42,675
A tohle mám za co?

21
00:01:42,676 --> 00:01:44,110
Jenom jsem si představil,

22
00:01:44,144 --> 00:01:45,945
jak se snášíš padákem
........