1
00:00:01,577 --> 00:00:03,498
Tvoj prvý požiar, čo?

2
00:00:05,920 --> 00:00:08,158
Podľa môjho názoru
nie ste spôsobilá na prácu.

3
00:00:08,194 --> 00:00:12,603
Poradím vám vziať si ďalšiu dovolenku.
- Pri všetkej úcte, odmietam vašu radu.

4
00:00:12,639 --> 00:00:14,944
Necháme Severida tam, kde je.

5
00:00:14,980 --> 00:00:17,562
V žiadnom prípade. Robím si svoju prácu.
Opýtajte sa Pattersona.

6
00:00:17,598 --> 00:00:20,567
Rád sa o tom s tebou porozprávam neskôr.
- Nehovorím s tebou.

7
00:00:20,603 --> 00:00:23,013
Vaši ľudia skáču do reči
svojmu nadriadenému.

8
00:00:23,015 --> 00:00:25,244
Viem presne, kde sa to naučili.

9
00:00:25,246 --> 00:00:27,051
Nech sa prepadnem,
ak sa veliteľ Riddle

10
00:00:27,087 --> 00:00:29,200
bude snažiť zmeniť spôsob,
akým tu fungujeme.

11
00:00:29,236 --> 00:00:32,525
Ak chce bojovať,
potom poďme bojovať.

12
00:00:39,733 --> 00:00:41,287
Čo to má byť?

13
00:00:41,934 --> 00:00:43,301
Patterson.

14
00:00:46,269 --> 00:00:49,327
Nechaj ma hádať.
Ešte viac sa do toho serie?

15
00:00:49,363 --> 00:00:51,032
Áno. Pripravil si to predom.

16
00:00:51,068 --> 00:00:53,176
Povedal, aby sme začali bez neho.

17
00:00:53,212 --> 00:00:54,931
A kde je kapitán Patterson?

18
00:00:55,516 --> 00:00:58,142
- Robil ste niekedy cyklistiku?
- Nie, veliteľ.

19
00:00:58,178 --> 00:01:00,065
Nemôžem povedať, že by som
toho najazdil veľa.

20
00:01:00,101 --> 00:01:03,681
Kým ho nepoškodili drogy,
bol to skvelý šport.

21
00:01:03,717 --> 00:01:04,888
Chcete vedieť prečo?

22
00:01:04,890 --> 00:01:09,493
Je to jeden z mála športov,
kde prevláda tím nad jednotlivcom.
........