1
00:00:00,042 --> 00:00:02,753
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:04,254 --> 00:00:06,465
Slíbili jsme,
že se nebudeme do ničeho plést.

3
00:00:06,465 --> 00:00:08,467
- Přivedl jsi poldu?
- Můžeme jí věřit.

4
00:00:08,467 --> 00:00:10,385
Vaše tajemství
je u mě v bezpečí.

5
00:00:10,385 --> 00:00:12,221
Vegová? Jsi si jistá?

6
00:00:12,596 --> 00:00:14,181
Je tam,
když nás dávají dovnitř.

7
00:00:14,181 --> 00:00:17,518
Pokaždé, když jí pomůžeme,
riskujeme, že nás odhalí.

8
00:00:18,018 --> 00:00:21,688
Říkala jste, že si vás
na vraždu mého otce někdo najal.

9
00:00:21,688 --> 00:00:25,150
- Kdo?
- Lycon.

10
00:00:25,275 --> 00:00:28,362
- Zradí nás, Arthure.
- Chybí mi domov, Agatho.

11
00:00:29,196 --> 00:00:30,197
Chybíš mi ty.

12
00:00:30,197 --> 00:00:31,240
Zapomněl jsi, kde žiju.

13
00:00:31,240 --> 00:00:33,951
Nezapomněl.
Žiješ na ostrově odhozených hraček

14
00:00:33,951 --> 00:00:36,912
plném lidí prchajících od vlády,
ne těch uvnitř ní.

15
00:00:36,912 --> 00:00:39,206
Celé měsíce poté,
co nás pustili,

16
00:00:39,206 --> 00:00:41,166
jsem se bála zavřít oči.

17
00:00:42,042 --> 00:00:43,627
Všechna ta smrt,
kterou jsme viděli...

18
00:00:43,627 --> 00:00:46,505
Myslela jsem,
že nikdy nic jiného neuvidím.

19
00:00:46,588 --> 00:00:49,216
OSTROV FIDLERS'S NECK
ROK 2054

20
00:00:53,804 --> 00:00:57,015
OSM MĚSÍCŮ PO PREKRIMU

21
00:01:22,165 --> 00:01:24,668
Nevypadáte jako zloděj koní.

22
00:01:27,921 --> 00:01:29,423
........