1
00:00:03,557 --> 00:00:06,038
Jak jde práce, zlato?
Už je to v kanceláři lepší?

2
00:00:06,137 --> 00:00:08,483
Mami,o tomhle mluvit nechci.
Mám novinky.

3
00:00:08,692 --> 00:00:11,026
Myslím, že Ethan mě požádá o ruku.
Ne!

4
00:00:11,028 --> 00:00:12,260
Vážně?

5
00:00:12,262 --> 00:00:13,730
Já vím. Už bylo načase, co?

6
00:00:13,731 --> 00:00:15,365
Načase na co?

7
00:00:15,367 --> 00:00:16,998
Aby se naše dcera zasnoubila.

8
00:00:17,001 --> 00:00:19,768
Co? Tomu nevěřím.

9
00:00:19,771 --> 00:00:21,903
Ethan by měl radši nejdřív
požádat o moje svolení.

10
00:00:21,905 --> 00:00:23,373
Gile!
Tati!

11
00:00:23,375 --> 00:00:25,307
Tak proč si myslíš,
že se to stane?

12
00:00:25,309 --> 00:00:27,309
Už se...už se tě ptal
na velikost prstenu?

13
00:00:27,312 --> 00:00:30,112
Ne. Jenom na číslo
tvojí kreditky.

14
00:00:30,114 --> 00:00:31,414
Moc vtipné, dítě. Hezký.

15
00:00:31,416 --> 00:00:32,648
No, pokud mám pravdu,
tak to znamená,

16
00:00:32,649 --> 00:00:34,517
že budu moci skončit
s prací tady v Tampě

17
00:00:34,518 --> 00:00:35,817
a přestěhovat se zpátky
domů do New Yorku.

18
00:00:35,820 --> 00:00:37,085
Vážně mi chybíte...

19
00:00:37,088 --> 00:00:39,454
Isabel?

20
00:00:39,457 --> 00:00:41,256
Můj bože, Gile, co se děje?!

21
00:00:41,259 --> 00:00:43,692
Isabel?! Isabel?!
Ne, ne, ne, ne, ne, ne!

22
00:00:43,695 --> 00:00:46,329
Ne! Přestaňte! Ne!
Přestaňte! Ne!
........