1
00:00:04,734 --> 00:00:07,686
Překlad: 9atak korekce: kailik

2
00:00:07,686 --> 00:00:10,520
? Jedu do South Parku,
chci si trochu orazit. ?

3
00:00:10,622 --> 00:00:12,322
? Všude samá šťastná tvář. ?

4
00:00:12,457 --> 00:00:14,491
? Všude samá šťastná tvář. ?

5
00:00:14,576 --> 00:00:17,661
? Jedu do South Parku,
starosti nechám za sebou. ?

6
00:00:17,796 --> 00:00:19,379
? Zaparkovat vždy se dá ?

7
00:00:19,498 --> 00:00:21,164
? Všichni zdravěj zvesela. ?

8
00:00:21,300 --> 00:00:24,417
? Jedu do South Parku,
trochu si tam povyrazím. ?

9
00:00:27,639 --> 00:00:30,773
? Pojeď se mnou do South Parku
za prima přáteli. ?

10
00:00:38,174 --> 00:00:39,440
Kdo to byl?!

11
00:00:39,642 --> 00:00:41,909
Tady někdo dostane přes hubu!

12
00:00:46,649 --> 00:00:48,549
Až zjistím, kdo to udělal...

13
00:00:48,651 --> 00:00:51,719
PK Ředitel zuří!
Utíkejte!

14
00:00:51,821 --> 00:00:52,787
Zase?

15
00:00:52,889 --> 00:00:54,188
Ježíši. Co zase?

16
00:00:54,290 --> 00:00:55,556
Kdo to byl?!

17
00:00:55,658 --> 00:00:57,525
Ať se radši hned přizná!

18
00:00:57,627 --> 00:00:59,727
Já přijdu na to, kdo to udělal!

19
00:00:59,829 --> 00:01:01,095
Broflovski!

20
00:01:01,197 --> 00:01:02,496
Byl jsi to ty?

21
00:01:02,598 --> 00:01:03,798
Co myslíte, pane?

22
00:01:03,900 --> 00:01:06,467
Přečetl jsem školní noviny,

23
00:01:06,569 --> 00:01:08,969
v nichž žák nazval systém

24
00:01:09,072 --> 00:01:11,472
naší jídelny „retardovaným”.
........