1
00:00:00,485 --> 00:00:02,353
Ak sa rozhodnem,
že je čas zmeniť spôsob,

2
00:00:02,389 --> 00:00:05,517
akým to robí Boden, chcem sa ubezpečiť,
že ste pripravení na ďalší krok.

3
00:00:05,553 --> 00:00:06,904
Áno veliteľ, som.

4
00:00:07,873 --> 00:00:08,995
Robíme niečo zlé?

5
00:00:09,031 --> 00:00:11,531
Prečo by sme do toho nemali ísť?

6
00:00:11,567 --> 00:00:15,368
Nasaď tomu chlapovi krčný límec. Stále
dôsledne podkopávaš moju autoritu.

7
00:00:15,404 --> 00:00:16,870
Ďalšiu šichtu si zober voľno.

8
00:00:16,905 --> 00:00:19,372
- Suspenduješ ma?
- Máš šťastie, že len to.

9
00:00:19,408 --> 00:00:23,095
Wallace Boden, môžete mi povedať, či ste
niekedy bol v dome Sereny Holmesovej?

10
00:00:23,131 --> 00:00:24,533
Áno, ona sa vymkla.

11
00:00:24,569 --> 00:00:25,579
Vau, ďakujem.

12
00:00:25,614 --> 00:00:29,416
Povedala nám, že muž menom Boden
jej vykopol dvere a napadol ju.

13
00:00:29,452 --> 00:00:31,547
Bol by som rád,
keby ste išiel som mnou.

14
00:00:33,978 --> 00:00:35,989
Prejdime si od začiatku,

15
00:00:36,024 --> 00:00:39,311
aký ste mal vzťah
so slečnou Holmesovou.

16
00:00:39,347 --> 00:00:41,924
Už predtým som vám povedal,
že my sme žiaden vzťah nemali.

17
00:00:41,960 --> 00:00:44,725
Prenajala si byt vedľa.
Požiadala ma o pomoc.

18
00:00:45,577 --> 00:00:47,174
A vy ste jej vyhovel, však?

19
00:00:47,210 --> 00:00:48,401
Áno, vyhovel.

20
00:00:48,437 --> 00:00:49,720
Vykopol ste jej dvere?

21
00:00:49,756 --> 00:00:51,563
Na jej žiadosť, áno.

22
00:00:51,599 --> 00:00:55,787
Rovnako ako vy, som štátnym úradníkom.
Ak ľudia potrebujú pomoc tak neváham.

23
........