1
00:00:01,485 --> 00:00:03,353
Ak sa rozhodnem,
že je čas zmeniť spôsob,

2
00:00:03,389 --> 00:00:06,517
akým to robí Boden, chcem sa ubezpečiť,
že ste pripravený na ďalší krok.

3
00:00:06,553 --> 00:00:07,904
Áno veliteľ, som.

4
00:00:08,873 --> 00:00:09,995
Robíme niečo zlé?

5
00:00:10,031 --> 00:00:12,531
Prečo by sme do toho nemali ísť?

6
00:00:12,567 --> 00:00:16,368
- Nasaď tomu chlapovi krčný límec.
- Stále dôsledne podkopávaš moju autoritu.

7
00:00:16,404 --> 00:00:17,870
Ďalšiu šichtu si zober voľno.

8
00:00:17,905 --> 00:00:20,372
- Suspenduješ ma?
- Máš šťastie, že len to.

9
00:00:20,408 --> 00:00:24,095
Wallace Boden, môžete mi povedať, či ste
niekedy bol v dome Sereny Holmesovej?

10
00:00:24,131 --> 00:00:25,533
Áno, ona sa vymkla.

11
00:00:25,569 --> 00:00:26,579
Vau, ďakujem.

12
00:00:26,614 --> 00:00:30,416
Povedala nám, že muž menom Boden
jej vykopol dvere a napadol ju.

13
00:00:30,452 --> 00:00:32,547
Bol by som rád,
keby ste išiel som mnou.

14
00:00:34,978 --> 00:00:36,989
Prejdime si od začiatku,

15
00:00:37,024 --> 00:00:40,311
aký ste mal vzťah
so slečnou Holmesovou.

16
00:00:40,347 --> 00:00:42,924
Už predtým som vám povedal,
že my sme žiaden vzťah nemali.

17
00:00:42,960 --> 00:00:45,725
Prenajala si byt vedľa.
Požiadala ma o pomoc.

18
00:00:46,577 --> 00:00:48,174
A vy ste jej vyhovel, však?

19
00:00:48,210 --> 00:00:49,401
Áno, vyhovel.

20
00:00:49,437 --> 00:00:50,720
Vykopol ste jej dvere?

21
00:00:50,756 --> 00:00:52,563
Na jej žiadosť, áno.

22
00:00:52,599 --> 00:00:56,787
Rovnako ako vy, som štátnym úradníkom.
Ak ľudia potrebujú pomoc, tak neváham.

23
........