1
00:00:00,640 --> 00:00:04,278
<i>Minule jste viděli...</i>
- Jmenuji se Wilkin Brattle.

2
00:00:04,313 --> 00:00:06,512
Byl jsme rytířem
v armádě Dlouhána.

3
00:00:06,547 --> 00:00:09,682
Gawain Maddox byl kat,
zabitý ve službě vašeho muže.

4
00:00:09,717 --> 00:00:13,854
Přisvojil jsem si katovu identitu,
abych zachránil sebe a své přátele.

5
00:00:13,888 --> 00:00:15,688
Mrzí mě, že jsem
vám lhal, lady Love.

6
00:00:15,723 --> 00:00:18,959
Proč přivádíte
ty muže do mé kaple?

7
00:00:18,993 --> 00:00:22,395
- Co si vyžaduje takové utajení?
- To není vaše starost.

8
00:00:22,429 --> 00:00:26,431
Svléknul nás od krku do pasu,
hledali kacířské značky.

9
00:00:26,466 --> 00:00:28,100
Řekl arciděkan, jak vypadaly?

10
00:00:28,134 --> 00:00:30,465
- Už jste viděl takové značky.
- Ano.

11
00:00:30,495 --> 00:00:32,972
Léčitelka je
v Odlehlých jeskyních.

12
00:00:36,476 --> 00:00:39,917
Myslíte, že si to vymyslel,
aby se vymanil z otroctví?

13
00:00:39,947 --> 00:00:45,143
Uvidíme, co se stane na naší cestě
ven z této bezbožné, vlhké díry.

14
00:00:47,287 --> 00:00:49,988
Budu vás tu potřebovat.
Jsem na vás závislý.

15
00:00:50,022 --> 00:00:53,191
Bratr by si nemohl přát
velkorysejší sestry.

16
00:00:53,225 --> 00:00:55,193
Nevlastní sestry.

17
00:00:55,227 --> 00:00:58,397
Povstalecká hrozba
musí být rozdrcena jakkoliv.

18
00:00:58,431 --> 00:01:00,431
Tihle lidé jsou
kočovníci, ne povstalci.

19
00:01:06,471 --> 00:01:08,105
Sire Nortone.

20
00:01:08,139 --> 00:01:09,573
On je moje nabídka.

21
00:01:09,608 --> 00:01:11,575
Mučte ho. Zabte ho.

........