1
00:00:01,073 --> 00:00:03,755
<i>Minule jste viděli...</i>

2
00:00:07,365 --> 00:00:11,467
Urozená děvko!
To je můj manžel!

3
00:00:11,501 --> 00:00:13,035
Je můj!

4
00:00:13,070 --> 00:00:15,037
Je devět spisů.

5
00:00:15,072 --> 00:00:17,873
Ježíš, syn Josefův.

6
00:00:17,907 --> 00:00:21,243
Proto nás Robinus
a jeho armáda stíhá.

7
00:00:21,278 --> 00:00:24,246
Piers Gaveston má
být vyhnán a deportován.

8
00:00:24,281 --> 00:00:27,883
A je mým posláním k Bohu
a k zemi, abych zajistil,

9
00:00:27,917 --> 00:00:30,718
že jeho třetí
vypovězení bude poslední.

10
00:00:31,887 --> 00:00:33,674
Kdyby mí muži
mohli dodat Gavestona,

11
00:00:33,704 --> 00:00:36,358
mohla bych vás
žádat o kompenzací?

12
00:00:37,706 --> 00:00:39,260
Váš zdroj, komoří?

13
00:00:39,295 --> 00:00:40,528
Dvojčata.

14
00:00:40,562 --> 00:00:43,764
Gavestonovy nevlastní
sestry a spolupachatelky.

15
00:00:44,800 --> 00:00:48,769
Tvoje matka onemocněla, chlapče.
Náš drahý kněz se o tebe postará.

16
00:00:48,804 --> 00:00:51,306
Čas vyrazit, vojáci.

17
00:00:51,340 --> 00:00:52,940
Spravedlnost
čeká v bažinách.

18
00:00:53,775 --> 00:00:55,127
Běž se umýt.

19
00:00:57,846 --> 00:00:58,947
Ne!

20
00:01:03,876 --> 00:01:08,919
Cesta ke klášteru Deddington,
východní Wales

21
00:01:15,964 --> 00:01:18,765
Děláš nám snídani, Maddoxi?

22
00:01:21,802 --> 00:01:24,271
Vaše chutě nejsou můj problém.

23
........