1
00:00:00,173 --> 00:00:02,855
<i>Minule jste viděli...</i>

2
00:00:06,465 --> 00:00:10,567
Urozená děvko!
To je můj manžel!

3
00:00:10,601 --> 00:00:12,135
Je můj!

4
00:00:12,170 --> 00:00:14,137
Je devět spisů.

5
00:00:14,172 --> 00:00:16,973
Ježíš, syn Josefův.

6
00:00:17,007 --> 00:00:20,343
Proto nás Robinus
a jeho armáda stíhá.

7
00:00:20,378 --> 00:00:23,346
Piers Gaveston má
být vyhnán a deportován.

8
00:00:23,381 --> 00:00:26,983
A je mým posláním k Bohu
a k zemi, abych zajistil,

9
00:00:27,017 --> 00:00:29,818
že jeho třetí
vypovězení bude poslední.

10
00:00:30,987 --> 00:00:32,774
Kdyby mí muži
mohli dodat Gavestona,

11
00:00:32,804 --> 00:00:35,458
mohla bych vás
žádat o kompenzací?

12
00:00:36,806 --> 00:00:38,360
Váš zdroj, komoří?

13
00:00:38,395 --> 00:00:39,628
Dvojčata.

14
00:00:39,662 --> 00:00:42,864
Gavestonovy nevlastní
sestry a spolupachatelky.

15
00:00:43,900 --> 00:00:47,869
Tvoje matka onemocněla, chlapče.
Náš drahý kněz se o tebe postará.

16
00:00:47,904 --> 00:00:50,406
Čas vyrazit, vojáci.

17
00:00:50,440 --> 00:00:52,040
Spravedlnost
čeká v bažinách.

18
00:00:52,875 --> 00:00:54,227
Běž se umýt.

19
00:00:56,946 --> 00:00:58,047
Ne!

20
00:01:02,976 --> 00:01:08,019
Cesta ke klášteru Deddington,
východní Wales

21
00:01:15,064 --> 00:01:17,865
Děláš nám snídani, Maddoxi?

22
00:01:20,902 --> 00:01:23,371
Vaše chutě nejsou můj problém.

23
........