1
00:00:08,425 --> 00:00:10,069
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:10,411 --> 00:00:12,554
Řeknou vám,
že šlo o rodinnou záležitost.

3
00:00:12,596 --> 00:00:15,641
Jen já, můj otec a bratr.

4
00:00:17,726 --> 00:00:22,064
Já vím, že jsme spolu nemluvili,
co jsi tu byl.

5
00:00:22,105 --> 00:00:26,151
Chlapec pochopí,
že ten muž a žena nejsou jeho rodiče.

6
00:00:26,193 --> 00:00:30,280
Podvodníci simulující rodinu.

7
00:00:30,364 --> 00:00:32,366
Ross se moc zlobí.

8
00:00:32,407 --> 00:00:35,076
V Rubínech budeš úchvatný.

9
00:00:35,111 --> 00:00:37,746
-Treyi, vem to za něj.
-Co?

10
00:00:37,788 --> 00:00:41,708
Je můj manžel.
Je to dobrý muž. Stará se o mě.

11
00:00:41,750 --> 00:00:44,878
-Jsem vyčerpaná.
-Pošlu vás za neurologem.

12
00:00:44,920 --> 00:00:47,089
Mám něco s okem. Trochu mě zlobí.

13
00:00:47,130 --> 00:00:49,091
To bude výživou.

14
00:00:49,132 --> 00:00:53,262
Buď na ni opatrný.
Hodně pro mě znamená.

15
00:02:21,191 --> 00:02:25,145
POT A SLZY

16
00:02:26,822 --> 00:02:34,329
NEZMAR: VOJENSKÝ AKRONYM

17
00:03:35,924 --> 00:03:38,051
A nemůžete
mi říct výsledek po telefonu?

18
00:03:38,093 --> 00:03:40,220
Oko už mám v pořádku.

19
00:03:41,138 --> 00:03:46,310
Sakra.
Dobře, stavím se v poledne. Díky.

20
00:03:52,566 --> 00:03:54,776
Monico, jíš hrozné věci.

21
00:03:54,818 --> 00:03:56,862
Tvé dítě
bude mít místo mozku skládku.

22
00:03:56,904 --> 00:03:58,864
Mé dítě bude vzdělaná osobnost

23
00:03:58,906 --> 00:04:02,159
........