1
00:00:00,200 --> 00:00:01,505
<i>Minule jste viděli...</i>

2
00:00:02,929 --> 00:00:04,095
Co se to sakra děje?

3
00:00:04,097 --> 00:00:05,930
Cesta k pravdě
nikdy není přímá.

4
00:00:09,269 --> 00:00:11,653
Dlouho promýšlené
plány začaly prosakovat

5
00:00:11,688 --> 00:00:13,770
a najednou
se začaly uskutečňovat.

6
00:00:13,807 --> 00:00:17,714
Já jsem skutečným
ztělesněním vzkříšených!

7
00:00:17,733 --> 00:00:19,650
Komunikační věže.

8
00:00:20,452 --> 00:00:22,986
Vícevrstvé šifrování.

9
00:00:23,072 --> 00:00:27,324
Všechny ty chemické stopy na nebi.
Chci říct viděli jste to? Co to je?

10
00:00:27,409 --> 00:00:29,596
To se mi snad zdá, člověče.

11
00:01:46,705 --> 00:01:48,405
Musíme se dostat ze silnice.

12
00:01:48,407 --> 00:01:51,742
Nelíbí se mi, být tak
daleko na území Zer.

13
00:01:51,877 --> 00:01:54,077
Ale asi nemáme
moc na vybranou.

14
00:02:11,480 --> 00:02:12,596
Počkejte.

15
00:02:14,767 --> 00:02:16,400
Co to je?

16
00:02:23,108 --> 00:02:26,693
- To je novinka.
- Chci to, co to udělalo.

17
00:02:26,862 --> 00:02:31,665
- Jako samurajský chirurg.
- Něco prostě nemůžeš nevidět.

18
00:02:35,421 --> 00:02:38,163
2 234.

19
00:02:39,341 --> 00:02:41,008
A čtvrt.

20
00:02:41,043 --> 00:02:43,710
Zaokrouhli to na celou.
Zasloužíš si to, chlapče.

21
00:02:43,762 --> 00:02:45,295
Třicet pět.

22
00:02:51,353 --> 00:02:55,105
<i>Ještě před Zéčkama, tady často
nacházeli znetvořený dobytek.</i>

23
........