1
00:00:05,565 --> 00:00:07,776
<i>V blízké budoucnosti...</i>

2
00:00:07,777 --> 00:00:10,936
<i>Spojené státy
jsou energeticky nezávislé.</i>

3
00:00:10,937 --> 00:00:15,428
<i>Občanská válka paralyzuje ropnou
produkci na Arabském poloostrově.</i>

4
00:00:15,429 --> 00:00:18,833
<i>Evropa je
na pokraji energetické krize.</i>

5
00:00:19,054 --> 00:00:23,216
<i>Ve stejné době Norsko zastavuje
těžbu ropy a zemního plynu</i>

6
00:00:23,217 --> 00:00:25,455
<i>v důsledku klimatických změn.</i>

7
00:01:45,956 --> 00:01:48,214
Překlad: Clear
www.neXtWeek.cz

8
00:01:50,425 --> 00:01:53,533
DUBEN

9
00:02:02,521 --> 00:02:05,629
- Ahoj.
- Ahoj.

10
00:02:07,543 --> 00:02:09,683
Nezapomeň na lahve.

11
00:02:37,348 --> 00:02:38,719
Tati!

12
00:02:40,282 --> 00:02:42,988
<i>Svět, který jsme stvořili,</i>

13
00:02:43,597 --> 00:02:46,440
<i>je výtvorem našeho myšlení.</i>

14
00:02:48,051 --> 00:02:52,555
<i>Nelze ho změnit,
pokud nezměníme způsob našeho myšlení.</i>

15
00:02:53,300 --> 00:02:54,976
<i>Otázka zní:</i>

16
00:02:55,000 --> 00:02:59,992
<i>Co se stane, když dnes všichni
přestaneme používat fosilní paliva?</i>

17
00:03:01,277 --> 00:03:02,884
Blbec.

18
00:03:02,885 --> 00:03:07,066
<i>Tak promlouval
minulý podzim Jesper Berg k OSN.</i>

19
00:03:07,399 --> 00:03:10,789
<i>Povězte nám,
jak jste přesvědčil Norsko</i>

20
00:03:10,813 --> 00:03:13,208
<i>zastavit těžbu
ropy a zemního plynu?</i>

21
00:03:13,220 --> 00:03:15,016
<i>Jedním slovem: Maria.</i>

22
00:03:15,017 --> 00:03:18,404
<i>Hurikán Maria měl
v Norsku katastrofální dopady.</i>

........