1
00:00:05,001 --> 00:00:10,111
překlad mindhunter29

2
00:01:09,000 --> 00:01:15,000
Svět bojovníka je jako
dlouhý a hluboký tunel.

3
00:01:16,017 --> 00:01:22,292
S hrozbou smrti
navěky se rysující v těmnotě.

4
00:01:24,284 --> 00:01:27,596
Neustálý zápas,
jeden boj za druhým,

5
00:01:27,600 --> 00:01:31,334
každý z nich končící smrtí.

6
00:01:34,754 --> 00:01:37,504
Musí být taková cesta bojovníka?

7
00:01:39,171 --> 00:01:42,962
Zabít nebo být zabit.

8
00:02:19,337 --> 00:02:20,921
Dle mého názoru

9
00:02:21,796 --> 00:02:25,296
důvodem k ovládnutí
takovýchto dovedností

10
00:02:25,421 --> 00:02:29,171
není stát se dokonalým zabijákem,

11
00:02:30,296 --> 00:02:34,587
ale být schopen bránit slabé

12
00:02:34,712 --> 00:02:37,004
a bezmocné.

13
00:02:40,962 --> 00:02:44,462
Jaký je význam takové dokonalosti,

14
00:02:45,629 --> 00:02:50,046
pokud není použita
ve prospěch lidstva?

15
00:02:59,712 --> 00:03:07,671
Takže když souboj skončí
soupeřovou smrtí,

16
00:03:07,796 --> 00:03:12,212
to, co cítím, je jenom prohra.

17
00:03:13,171 --> 00:03:18,671
Jak plyne čas, těch proher přibývá.

18
00:03:21,879 --> 00:03:24,629
Mnoho jsem ztratila,

19
00:03:24,754 --> 00:03:27,504
ale také jsem získala.

20
00:03:28,546 --> 00:03:34,212
Například mé čtyři studenty.

21
00:03:34,337 --> 00:03:43,212
Tři jsou dětmi soupeřů,
které jsem byla nucena zabít.

22
00:03:49,501 --> 00:03:51,417
Merah Dara,

23
00:03:51,542 --> 00:03:54,376
má mladší studentka,

24
........