1
00:00:00,010 --> 00:00:02,200
- Zůstaňte na místě!
- K zemi!

2
00:00:04,280 --> 00:00:06,390
Specializovaná eskortní agentura,
jenom při velmi bohaté.

3
00:00:06,440 --> 00:00:07,910
Alex nepoužíval eskorty.

4
00:00:07,960 --> 00:00:10,830
Musím si koupit baterii do laptopu.

5
00:00:10,880 --> 00:00:13,470
'Vzal jsem něco... z té půdy.'

6
00:00:13,520 --> 00:00:15,670
Zamčený váleček.

7
00:00:15,720 --> 00:00:19,110
- Je k tomu kód.
-Který ty neznáš? - Ne.

8
00:00:19,160 --> 00:00:22,190
Prošel jsem každý náš rozhovor, každé slovo.

9
00:00:22,240 --> 00:00:25,840
Danny, musíš na
to přijít, jen ty můžeš.

10
00:00:27,720 --> 00:00:30,310
Věděl jsi, že jsem býval v depresi?!

11
00:00:30,360 --> 00:00:32,750
Věděl jsi, že jsem pil?!

12
00:00:32,800 --> 00:00:34,990
Osobně jsem Alexe neznala.

13
00:00:35,040 --> 00:00:38,150
Není mnoho studentů, kteří u nás začnou v 15.

14
00:00:38,200 --> 00:00:40,070
Zavraždili ho.

15
00:00:41,200 --> 00:00:43,510
Takže vy chcete mluvit s jeho profesorem?

16
00:00:43,560 --> 00:00:44,990
Marcus Shore.

17
00:00:45,040 --> 00:00:47,190
Proč ho zabili?

18
00:00:47,240 --> 00:00:48,790
Nevím.

19
00:00:48,840 --> 00:00:50,190
Ať už Alex objevil cokoliv,

20
00:00:50,240 --> 00:00:54,150
cokoliv to bylo, cokoliv
to je, nikdo nechce, aby se o tom vědělo.

21
00:00:54,200 --> 00:00:56,750
Nestojíme proti jedné výzvědné službě

22
00:00:56,800 --> 00:00:59,270
ale proti všem.

23
00:01:00,000 --> 00:01:01,950
Potřebuju informace.

24
00:01:02,000 --> 00:01:05,430
Co to znamená? To znamená,
........