1
00:00:01,087 --> 00:00:03,421
Patterson, vedieš tu vojnu
so Severidom...

2
00:00:03,423 --> 00:00:04,522
To je Riddleova práca?

3
00:00:04,524 --> 00:00:05,890
Som lojálny voči práci.

4
00:00:05,892 --> 00:00:08,326
Ak mám zmeniť spôsob,
akým to robí Boden,

5
00:00:08,328 --> 00:00:10,161
musím mať istotu, že si pripravený
na povýšenie.

6
00:00:10,163 --> 00:00:11,596
Áno veliteľ, som.

7
00:00:11,598 --> 00:00:15,150
Váš vzťah so slečnou Holmesovou,
prejdime si to znova.

8
00:00:15,151 --> 00:00:15,166
------

9
00:00:15,168 --> 00:00:16,468
Prenajala si byt vedľa.

10
00:00:16,470 --> 00:00:18,570
- Požiadala ma o pomoc.
- Ďakujem.

11
00:00:18,572 --> 00:00:22,273
Ale vy ste jej vykopol dvere
a dal jej lekciu.

12
00:00:22,275 --> 00:00:23,942
Ja proste nemôžem pochopiť,
prečo to robí.

13
00:00:23,944 --> 00:00:25,677
Možno je za tým niekto,
kto vyťaží z toho,

14
00:00:25,679 --> 00:00:27,278
- ak padneš dole.
- Ako napríklad?

15
00:00:27,280 --> 00:00:28,947
- Veliteľ Riddle.
- Ak ste za to...

16
00:00:28,949 --> 00:00:30,661
- Prisahám, že ak zistím...
- Prepáč?

17
00:00:30,697 --> 00:00:33,098
- O čom to hovoríš?
- Ty si to na mňa našil.

18
00:00:36,220 --> 00:00:39,295
Pst, pst, pst.

19
00:00:39,331 --> 00:00:40,864
Ešte stále ho bolí uško?

20
00:00:42,810 --> 00:00:45,665
Doktor hovoril, že by sa mal
zajtra cítiť lepšie.

21
00:00:47,403 --> 00:00:51,802
Hej. Hej, čo to robíš?

22
00:00:51,838 --> 00:00:53,359
Hej.
........