1
00:00:01,587 --> 00:00:03,921
Patterson, vedieš tu vojnu
so Severidom...

2
00:00:03,923 --> 00:00:05,022
To je Riddleova práca?

3
00:00:05,024 --> 00:00:06,390
Som lojálny voči práci.

4
00:00:06,392 --> 00:00:08,826
Ak mám zmeniť spôsob,
akým to robí Boden,

5
00:00:08,828 --> 00:00:10,661
musím mať istotu, že si pripravený
na povýšenie.

6
00:00:10,663 --> 00:00:12,096
Áno veliteľ, som.

7
00:00:12,098 --> 00:00:15,650
Váš vzťah so slečnou Holmesovou,
prejdime si to znova.

8
00:00:15,651 --> 00:00:15,666
------

9
00:00:15,668 --> 00:00:16,968
Prenajala si byt vedľa.

10
00:00:16,970 --> 00:00:19,070
- Požiadala ma o pomoc.
- Ďakujem.

11
00:00:19,072 --> 00:00:22,773
Ale vy ste jej vykopol dvere
a dal jej lekciu.

12
00:00:22,775 --> 00:00:24,442
Ja proste nemôžem pochopiť,
prečo to robí.

13
00:00:24,444 --> 00:00:26,177
Možno je za tým niekto,
kto vyťaží z toho,

14
00:00:26,179 --> 00:00:27,778
- ak padneš dole.
- Ako napríklad?

15
00:00:27,780 --> 00:00:29,447
- Veliteľ Riddle.
- Ak ste za to...

16
00:00:29,449 --> 00:00:31,161
- Prisahám, že ak zistím...
- Prepáč?

17
00:00:31,197 --> 00:00:33,598
- O čom to hovoríš?
- Ty si to na mňa našil.

18
00:00:36,720 --> 00:00:39,795
Pst, pst, pst.

19
00:00:39,831 --> 00:00:41,364
Ešte stále ho bolí uško?

20
00:00:43,310 --> 00:00:46,165
Doktor hovoril, že by sa mal
zajtra cítiť lepšie.

21
00:00:47,903 --> 00:00:52,302
Hej. Hej, čo to robíš?

22
00:00:52,338 --> 00:00:53,859
Hej.
........