1
00:00:00,500 --> 00:00:02,440
Byl zavražděn.

2
00:00:03,000 --> 00:00:05,470
Byl zavražděn, Claire.

3
00:00:08,300 --> 00:00:09,970
Kdo ho zabil?

4
00:00:10,020 --> 00:00:11,250
Já nevím.

5
00:00:11,300 --> 00:00:15,170
Britské MI6, čínské
Ministerstvo státní bezpečnosti,

6
00:00:15,220 --> 00:00:17,810
americké CIA, izraelský Mossad...

7
00:00:17,860 --> 00:00:20,290
Nestojíme proti jedné výzvědné službě,

8
00:00:20,340 --> 00:00:22,810
ale proti všem.

9
00:00:22,860 --> 00:00:25,690
Ten rozhovor jsme měli v mé ložnici.

10
00:00:25,740 --> 00:00:28,010
Byli jsme tváří v tvář!

11
00:00:28,580 --> 00:00:30,490
Proč ho zabili?

12
00:00:30,540 --> 00:00:34,970
Alex se rozhodl aplikovat
svůj návrh na řeč.

13
00:00:35,020 --> 00:00:36,450
Detektor lží.

14
00:00:36,500 --> 00:00:37,890
Udělal to pro mě!

15
00:00:37,940 --> 00:00:41,890
Věděl, že přijdeš na to, že
lhal o většině svého života.

16
00:00:41,940 --> 00:00:44,170
Určitě se bál, že
ho za to budeš nenávidět.

17
00:00:44,220 --> 00:00:46,330
Určitě se té chvíle obával každý den.

18
00:00:46,380 --> 00:00:48,850
Rád bych toto
dobrodružství dovedl do konce

19
00:00:48,900 --> 00:00:52,890
s tebou, Danieli Edwarde
Holte, jestli mi to dovolíš?

20
00:00:52,940 --> 00:00:54,170


21
00:00:54,220 --> 00:00:55,810
Scottie?

22
00:00:55,860 --> 00:00:57,770
Danny...

23
00:00:57,820 --> 00:01:00,090
najde se dopis na rozloučenou.

24
00:02:16,820 --> 00:02:18,890
........