1
00:00:00,887 --> 00:00:01,717
VTEDY

2
00:00:01,719 --> 00:00:05,353
Niečo sa zmenilo. Je to veľké.
Ako Boh. Ako Lucifer.

3
00:00:05,355 --> 00:00:07,823
- Niekto by mal niečo urobiť.
- Niekto?

4
00:00:07,995 --> 00:00:10,459
Amara, ja som tým, čím sa stávaš.

5
00:00:10,461 --> 00:00:12,994
- Boh ma poslal preč.
- Len kvôli svojmu egu.

6
00:00:12,996 --> 00:00:15,129
Musíš sa sústrediť na náš cieľ.

7
00:00:15,131 --> 00:00:17,065
- Čo je to?
- Vyrovnať si staré účty.

8
00:00:17,067 --> 00:00:21,736
Ahoj, Dean.
Moje dievča vyrástlo.

9
00:00:21,738 --> 00:00:23,705
Nezabijem ťa len
pod jednou podmienkou.

10
00:00:23,707 --> 00:00:27,475
- Keď odídem, necháš Deana ísť.
- Áno.

11
00:00:27,477 --> 00:00:29,845
- Amara niekam zdúchla.
- Ako ti ušla?

12
00:00:29,847 --> 00:00:32,413
Ako prepáč, čo z toho, že je
sestra Boha si nepochopil?

13
00:00:32,415 --> 00:00:33,849
Vždy si pomôžeme.

14
00:00:33,851 --> 00:00:36,751
Nepredpokladám, že sa s nami
Boh o takú vedomosť podelil.

15
00:00:36,853 --> 00:00:41,357
V pekle je klietka, kde držia
Lucifera. A bol som v nej.

16
00:00:41,359 --> 00:00:44,059
Myslím, že Boh chce,
aby som išiel naspäť.

17
00:00:44,261 --> 00:00:48,830
- To sa nestane. Nájdeme iný spôsob.
- Aký iný spôsob?

18
00:00:49,000 --> 00:00:50,500
TERAZ

19
00:00:55,055 --> 00:00:58,990
- Kajajte sa za svoje hriechy!
- Áno!

20
00:00:58,992 --> 00:01:01,926
Proste o Božie milosrdenstvo.

21
00:01:01,928 --> 00:01:04,028
- Tak je to!
- Keď nastane koniec...

22
........