1
00:01:46,735 --> 00:01:50,095
Mayday! Mayday!
Tady loď Médea.

2
00:02:43,249 --> 00:02:45,768
ZLOČIN

3
00:02:51,768 --> 00:02:54,167
Hlavním tématem předvolebního boje

4
00:02:54,207 --> 00:02:57,127
je i teď, deset dní před volbami,
ekonomická krize.

5
00:02:57,167 --> 00:03:00,527
To potvrzuje i zpráva
Národní banky z dnešního rána.

6
00:03:00,527 --> 00:03:04,446
Rozpočtový schodek se nadále
prohlubuje a přibývá společností,

7
00:03:04,486 --> 00:03:07,286
které musejí vyhlásit úpadek,
stejně tak i počet

8
00:03:07,326 --> 00:03:08,886
nucených likvidací.

9
00:03:08,926 --> 00:03:10,765
Růst je na rekordně nízké úrovni.

10
00:03:10,805 --> 00:03:13,085
Premiér pevně věří
v balíček vládních

11
00:03:13,085 --> 00:03:15,885
protikrizových opatření
a zdůrazňuje nezbytnost

12
00:03:15,885 --> 00:03:17,524
razantních škrtů.

13
00:03:19,204 --> 00:03:23,004
Ovšem hlavní zprávou dne
i předvolebního boje je informace,

14
00:03:23,004 --> 00:03:26,523
že ropný a přepravní gigant Zeeland
hodlá kvůli krizi

15
00:03:26,563 --> 00:03:29,123
přesunout všechny své aktivity
do Asie.

16
00:03:30,883 --> 00:03:32,843
Stane-li se tak,
bude to tvrdá rána

17
00:03:32,843 --> 00:03:35,802
pro dánské hospodářství
i pro vládu.

18
00:03:35,842 --> 00:03:40,682
Premiér i představitelé společnosti
se zatím k záležitosti nevyjádřili.

19
00:03:46,601 --> 00:03:50,561
- Hledám jistou Sarah Lundovou.
- Jo, teď tu byla.

20
00:03:57,640 --> 00:04:00,799
- Sarah Lundová?
- Asi je vzadu.

21
00:04:04,879 --> 00:04:08,078
Tak přijďte dneska ke mně,
něco uvařím.

........