1
00:00:11,680 --> 00:00:15,600
- Tísňová linka.
- Asi se něco stalo. Musíte přijet.

2
00:00:15,720 --> 00:00:19,760
Vaše jméno?

3
00:00:19,880 --> 00:00:24,400
Všude je krev.
Nemůžu ji najít.

4
00:00:24,560 --> 00:00:29,000
- Odkud voláte?
- Ó, bože!

5
00:00:29,120 --> 00:00:33,360
- Musíte udat adresu.
- Anno?

6
00:00:34,200 --> 00:00:37,000
Někdo tu byl.
Manželka je pryč.

7
00:00:37,120 --> 00:00:39,320
- Je někdo raněný?
- Já nevím.

8
00:00:39,440 --> 00:00:44,000
Potřebuju víc údajů,
jinak vám nepomůžu.

9
00:00:44,120 --> 00:00:49,760
- Co jsem to udělal?
- Haló. Nezavěšujte.

10
00:00:49,880 --> 00:00:52,520
Anno?

11
00:00:53,840 --> 00:00:56,080
Haló?

12
00:00:56,200 --> 00:00:59,520
- Haló?
- Anno?

13
00:01:40,400 --> 00:01:45,960
Odhadem 15 až 20 bodných ran
na hrudníku i na krku.

14
00:01:46,080 --> 00:01:49,200
Pachatel zjevně jednal v afektu.

15
00:01:50,520 --> 00:01:53,120
Podle všeho ji nezabil tady.

16
00:01:54,120 --> 00:01:58,320
Uvázal ji tu zřejmě až po smrti.

17
00:02:08,960 --> 00:02:12,560
- Ať ten pes drží hubu.
- Šéfe?

18
00:02:15,440 --> 00:02:19,760
Našli manžela.
Seděl v autě u sjezdu z dálnice.

19
00:02:20,800 --> 00:02:24,240
- Celej od krve.
- No tak ho vyslechněte.

20
00:02:26,200 --> 00:02:28,400
Jestli je od krve,
jsme napůl doma.

21
00:03:31,000 --> 00:03:35,720
ZLOČIN

22
00:03:40,160 --> 00:03:44,080
........