1
00:00:01,312 --> 00:00:02,934
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:02,958 --> 00:00:06,957
Pan Shioma chce,
co mu dlužíte, a to brzy.

3
00:00:10,085 --> 00:00:12,685
- Tvůj dluh byl splacen.
- Kým?

4
00:00:12,765 --> 00:00:16,600
- Mnou.
- Tohle nic nemění.

5
00:00:17,002 --> 00:00:18,903
Chtěl bych
nahlásit dvě vraždy.

6
00:00:19,105 --> 00:00:21,739
Těla najdete
v lesní rezervaci Makua Kea'au.

7
00:00:21,741 --> 00:00:24,675
- Jak to víte?
- Nechal jsem je tam.

8
00:00:24,677 --> 00:00:26,577
24 měsíců?
Gorovi muži ho unesli

9
00:00:26,579 --> 00:00:28,612
a snažili se ho zabít.
Byla to sebeobrana.

10
00:00:28,614 --> 00:00:31,749
Pro ně je to příležitost zavřít
syna šéfa Yakuzy za dvojitou vraždu.

11
00:00:31,751 --> 00:00:33,651
Sebeobrana nebo ne,
pořád ho můžou obvinit

12
00:00:33,653 --> 00:00:37,054
- z trestného držení zbraně.
- Adam asi ani nechce bojovat.

13
00:00:37,056 --> 00:00:39,057
Přemýšlí, že tu dohodu vezme.

14
00:00:42,862 --> 00:00:45,262
<i>Pokud jste potřebovali
další důvod k nenávisti</i>

15
00:00:45,264 --> 00:00:47,665
<i>světového bojového
šampiona Devona Haynese,</i>

16
00:00:47,667 --> 00:00:51,334
<i>zkuste se dnes večer
dostat do centra Honolulu.</i>

17
00:00:51,336 --> 00:00:53,403
<i>Uzavření ulic
kvůli dnešnímu měření sil</i>

18
00:00:53,405 --> 00:00:57,540
<i>v aréně Blaisdell zablokovalo
na nějakých místech dopravu.</i>

19
00:01:25,404 --> 00:01:26,804
Přišel čas, zlato!

20
00:01:31,877 --> 00:01:34,945
Šampione, na Havaji
narozený bojovník

21
00:01:34,947 --> 00:01:38,749
nikdy nevyhrál v téhle
........