1
00:00:13,783 --> 00:00:16,484
Uh-oh.

2
00:00:16,486 --> 00:00:17,852
Hej, hej!

3
00:00:17,854 --> 00:00:19,654
Naša nočná mora sa splnila.

4
00:00:19,656 --> 00:00:20,788
Dnes má Isabela narodeniny.

5
00:00:20,790 --> 00:00:22,223
Vždy takto vtipkuješ.

6
00:00:22,225 --> 00:00:23,624
Viem, pretože je to sranda,

7
00:00:23,626 --> 00:00:25,059
ale tento krát je to naozaj.

8
00:00:25,061 --> 00:00:26,360
To nie je dobré.

9
00:00:26,362 --> 00:00:27,762
Si si istá?
Hej!

10
00:00:27,764 --> 00:00:29,163
Jej agent jej poslal kvety.

11
00:00:29,165 --> 00:00:31,299
Toto nie je cvičenie.

12
00:00:31,301 --> 00:00:32,266
Tak čo urobíme?

13
00:00:32,268 --> 00:00:33,668
Prežijeme.

14
00:00:33,670 --> 00:00:35,202
Vieme, že bude mať zlú náladu,

15
00:00:35,204 --> 00:00:37,071
tak nikto s ňou nehovorte, nedotýkajte sa jej,

16
00:00:37,073 --> 00:00:38,439
ani na ňu nepomyslite!

17
00:00:38,441 --> 00:00:39,640
Bude to vedieť!

18
00:00:41,611 --> 00:00:44,145
- Kávu, teraz.
- Wow!

19
00:00:44,147 --> 00:00:45,680
Veľa šťastia všetci.

20
00:00:49,319 --> 00:00:50,518
V poriadku, poďme na to

21
00:00:50,520 --> 00:00:52,453
než zabudnem moju jedinú vetu.

22
00:00:52,455 --> 00:00:54,155
Jednu vetu, verila by si tomu?

23
00:00:54,157 --> 00:00:55,723
Som medzinárodne ocenenou herečkou.

24
00:00:55,725 --> 00:00:58,960
Točím telenovely už 20 rokov...

25
00:00:58,962 --> 00:01:02,229
........