1
00:00:00,584 --> 00:00:02,350
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,445 --> 00:00:06,109
To tísňové volání, které jsme nedostali,
bylo zaznamenáno na ústředí.

3
00:00:06,163 --> 00:00:08,851
Díky nějakýmu anonymnímu
posranýmu idealistovi na týhle lodi.

4
00:00:08,925 --> 00:00:11,023
Holdene, sestav výsadkový tým.

5
00:00:12,496 --> 00:00:16,308
Nějakej hejsek z doků hrozně slintal,
když se připravovala na odlet.

6
00:00:16,365 --> 00:00:18,081
Úplně ho složila.

7
00:00:18,152 --> 00:00:22,180
Pokaždé, když chceme být slyšeni,
odstaví nám vodu, sníží příděly vzduchu,

8
00:00:22,254 --> 00:00:24,328
dokud neuděláme to, co nám poručí.

9
00:00:25,359 --> 00:00:28,140
To musí být ten signál, co jsme
zachytili. Někdo ho sem strčil.

10
00:00:29,091 --> 00:00:31,452
Canterbury, zažehněte! Jdou po vás!

11
00:00:37,468 --> 00:00:40,062
- Jak dlouho vydrží?
- Přicházíme o něj!

12
00:00:40,131 --> 00:00:42,898
Jestli nevyřešíme ten vysílač,
všichni dnes umřeme.

13
00:00:43,078 --> 00:00:46,429
Ten signál nebyl pirátský.
Je to kvalitní vojenské zařízení.

14
00:00:46,496 --> 00:00:48,756
- Co to děláš?
- Vytvářím nám pojistku.

15
00:00:48,891 --> 00:00:50,654
<i>Mé jméno je James Holden.</i>

16
00:00:50,745 --> 00:00:55,334
Ať chrání nás všechny, pokud se
Mars a Pás rozhodnou, že se spojí.

17
00:00:55,509 --> 00:00:58,849
Studená válka je u konce,
tohle je něco nového.

18
00:01:03,413 --> 00:01:04,916
<i>Mé jméno je James Holden,</i>

19
00:01:04,997 --> 00:01:07,470
<i>mluvím za pět přeživších
z lodi Canterbury.</i>

20
00:01:07,551 --> 00:01:11,611
<i>Naše loď byla zničena, když zareagovala</i>
<i>na falešné SOS z lodi jménem Scopuli.</i>

21
00:01:11,700 --> 00:01:15,650
<i>Falešný vysílač jsme identifikovali
jako technologii martského loďstva.</i>

22
00:01:15,876 --> 00:01:17,176
........