1
00:00:04,751 --> 00:00:06,418
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:06,504 --> 00:00:10,168
To tísňové volání, které jsme nedostali,
bylo zaznamenáno na ústředí.

3
00:00:10,269 --> 00:00:12,957
Díky nějakýmu anonymnímu
posranýmu idealistovi na týhle lodi.

4
00:00:13,085 --> 00:00:15,183
Holdene, sestav výsadkový tým.

5
00:00:16,616 --> 00:00:20,428
Nějakej hejsek z doků hrozně slintal,
když se připravovala na odlet.

6
00:00:20,478 --> 00:00:22,194
Úplně ho složila.

7
00:00:22,258 --> 00:00:26,286
Pokaždé, když chceme být slyšeni,
odstaví nám vodu, sníží příděly vzduchu,

8
00:00:26,359 --> 00:00:28,433
dokud neuděláme to, co nám poručí.

9
00:00:29,504 --> 00:00:32,285
To musí být ten signál, co jsme
zachytili. Někdo ho sem strčil.

10
00:00:33,228 --> 00:00:35,589
Canterbury, zažehněte! Jdou po vás!

11
00:00:41,558 --> 00:00:44,152
- Jak dlouho vydrží?
- Přicházíme o něj!

12
00:00:44,252 --> 00:00:47,019
Jestli nevyřešíme ten vysílač,
všichni dnes umřeme.

13
00:00:47,176 --> 00:00:50,527
Ten signál nebyl pirátský.
Je to kvalitní vojenské zařízení.

14
00:00:50,625 --> 00:00:52,885
- Co to děláš?
- Vytvářím nám pojistku.

15
00:00:52,997 --> 00:00:54,760
<i>Mé jméno je James Holden.</i>

16
00:00:54,850 --> 00:00:59,439
Ať chrání nás všechny, pokud se
Mars a Pás rozhodnou, že se spojí.

17
00:00:59,607 --> 00:01:02,947
Studená válka je u konce,
tohle je něco nového.

18
00:01:07,558 --> 00:01:09,061
<i>Mé jméno je James Holden,</i>

19
00:01:09,149 --> 00:01:11,622
<i>mluvím za pět přeživších
z lodi Canterbury.</i>

20
00:01:11,695 --> 00:01:15,755
<i>Naše loď byla zničena, když zareagovala</i>
<i>na falešné SOS z lodi jménem Scopuli.</i>

21
00:01:15,830 --> 00:01:19,780
<i>Falešný vysílač jsme identifikovali
jako technologii martského loďstva.</i>

22
00:01:20,028 --> 00:01:21,328
........