1
00:00:00,133 --> 00:00:01,902
V predchádzajúcich častiach The Expanse ...

2
00:00:01,936 --> 00:00:04,239
To núdzové volanie
čo sme nezachytili

3
00:00:04,271 --> 00:00:05,706
zaznamenali v centrále.

4
00:00:05,739 --> 00:00:08,442
Nejaký anonymný ľudomil
na tejto lodi.

5
00:00:08,476 --> 00:00:09,844
Holden, daj dokopy záchranný tím.

6
00:00:12,045 --> 00:00:14,315
Nejaký prístavný sráč
po nej slintal,

7
00:00:14,348 --> 00:00:15,884
kým sa chystala na odlet.

8
00:00:15,917 --> 00:00:17,685
<i>Úplne ho zložila na palubu.</i>

9
00:00:17,717 --> 00:00:19,420
<i>Zakaždým keď žiadame,
aby nás vypočuli,</i>

10
00:00:19,453 --> 00:00:21,755
<i>zadržiavajú nám vodu,
prídel vzduchu,</i>

11
00:00:21,789 --> 00:00:24,325
<i>kým neurobíme čo
nám prikážu.</i>

12
00:00:24,357 --> 00:00:26,428
<i>To musí byť ten signál,
ktorý nám vyslali.</i>

13
00:00:26,461 --> 00:00:28,662
<i>Niekto to nastražil.</i>

14
00:00:28,696 --> 00:00:30,498
<i>Canterbury, odštartujte,
idú po vás.</i>

15
00:00:37,071 --> 00:00:38,306
<i>Ako dlho vydrží?</i>

16
00:00:38,339 --> 00:00:40,074
<i>Strácame ho!</i>

17
00:00:40,107 --> 00:00:42,409
<i>Ak to rádio neopravíme,
zomrieme tu ... dnes.</i>

18
00:00:42,443 --> 00:00:44,711
Ten signál, na ktorý sme
odpovedali nie je pirátsky ...

19
00:00:44,745 --> 00:00:46,013
Je to špičkové vojenské zariadenie.

20
00:00:46,046 --> 00:00:47,080
Čo to robíš?

21
00:00:47,114 --> 00:00:48,415
Vyrábam nám poistku.

22
00:00:48,449 --> 00:00:50,318
<i>Volám sa James Holden.</i>

23
00:00:50,351 --> 00:00:51,853
........