1
00:00:08,020 --> 00:00:11,580
<i>Podle některých
se člověk hrdinou již narodí.</i>

2
00:00:13,260 --> 00:00:15,260
<i>Podle jiných se jím teprve stane.</i>

3
00:00:19,140 --> 00:00:21,900
<i>Já znal pouze jednoho.</i>

4
00:00:27,300 --> 00:00:29,300
<i>Beowulfa.</i>

5
00:00:46,620 --> 00:00:48,420
Tati!

6
00:00:48,580 --> 00:00:50,580
Utíkej!

7
00:03:20,900 --> 00:03:24,060
V Síních mrtvých bude vítán.

8
00:03:24,140 --> 00:03:26,020
Já vím.

9
00:03:26,100 --> 00:03:28,540
Jsem Hrothgar.

10
00:03:28,620 --> 00:03:32,140
Zeman Heorotu.

11
00:03:32,220 --> 00:03:34,140
Jak se jmenuješ?

12
00:03:34,220 --> 00:03:35,900
Beowulf.

13
00:03:35,980 --> 00:03:39,540
Lidé si ho budou pamatovat.

14
00:03:56,260 --> 00:03:59,020
Beowulfe?

15
00:03:59,100 --> 00:04:01,900
Proč se táhnout tak daleko
za umírajícím zemanem?

16
00:04:03,860 --> 00:04:05,780
Rozešli jsme se ve zlém.

17
00:04:07,660 --> 00:04:09,660
Nechci to tak nechat.

18
00:04:54,900 --> 00:05:00,900
přeložil richja
prekladejme.cz

19
00:05:24,020 --> 00:05:27,260
Copak se mrtví
ve Štítozemích nepohřbívají?

20
00:05:35,740 --> 00:05:38,220
- To je práce bahenních.
- Troll?

21
00:05:39,580 --> 00:05:41,500
Kousnutí je příliš malé a hluboké.

22
00:05:44,820 --> 00:05:46,820
Není čas ho pohřbít.

23
00:05:46,900 --> 00:05:49,340
Chceme-li se dostat
do Heorotu před soumrakem.

24
00:05:53,180 --> 00:05:54,740
........