1
00:00:40,100 --> 00:00:42,100
<i>27. LEDNA 1949</i>

2
00:00:42,501 --> 00:00:45,101
<i>PŘÍSTAVIŠTĚ Š'-LIOU-PCHU, ŠANGHAJ</i>

3
00:00:46,376 --> 00:00:51,459
<i>2489 tunová loď Tchaj-pching</i>

4
00:00:51,501 --> 00:00:53,101
<i>vyplula z Šanghaje</i>

5
00:00:53,417 --> 00:00:55,751
<i>se 124 člennou posádkou,</i>

6
00:00:55,792 --> 00:00:58,126
<i>508 platícími</i>

7
00:00:58,167 --> 00:01:00,542
<i>a 300 černými pasažéři,</i>

8
00:01:01,334 --> 00:01:05,042
<i>100 tunovým tiskařským vybavením
Jihovýchodního deníku,</i>

9
00:01:05,084 --> 00:01:08,376
<i>1000 krabicemi dokumentů
patřících Centrální bance,</i>

10
00:01:08,417 --> 00:01:09,917
<i>200 bednami stříbra</i>

11
00:01:10,167 --> 00:01:12,626
<i>a 600 tunami oceli.</i>

12
00:01:13,251 --> 00:01:14,476
Pane Jüane,

13
00:01:15,084 --> 00:01:16,326
už nemůžete nakládat.

14
00:01:21,626 --> 00:01:24,042
<i>Tchaj-pching přetížen o 43 tun</i>

15
00:01:24,084 --> 00:01:26,626
<i>se srazil s nákladní lodí Ťien-jüan</i>

16
00:01:26,709 --> 00:01:29,126
<i>u pobřeží provincie Če-ťiang</i>

17
00:01:29,167 --> 00:01:33,042
<i>čtvrt hodiny před půlnocí.</i>

18
00:01:39,376 --> 00:01:42,792
<i>Tchaj-pching se potopil po 45 minutách.</i>

19
00:01:42,834 --> 00:01:45,459
<i>Z téměř 1000 pasažérů na palubě</i>

20
00:01:45,501 --> 00:01:48,376
<i>jich pouze 34 bylo zachráněno</i>

21
00:01:48,417 --> 00:01:52,042
<i>australským námořním torpédoborcem,
HMAS Warramunga.</i>

22
00:01:55,043 --> 00:01:59,543
<i>10. ledna 1949 - bitva
u Chuaj-chaj se chýlí ke konci.</i>

23
00:03:18,251 --> 00:03:19,584
<i>Jak se máš?</i>

24
00:03:20,667 --> 00:03:24,542
<i>Já se vracím z Šanghaje na Tchaj-wan.</i>

........