1
00:00:03,892 --> 00:00:05,150
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:05,270 --> 00:00:06,517
Je hypoxický.

3
00:00:07,190 --> 00:00:10,189
Jeho kyslíkovej systém je rozbitej!
Budeš moc dýchat z mého.

4
00:00:10,275 --> 00:00:11,335
Nadechni se.

5
00:00:12,380 --> 00:00:14,150
Mé jméno je James Holden,

6
00:00:14,288 --> 00:00:16,588
mluvím za pět přeživších
z lodi Canterbury.

7
00:00:16,816 --> 00:00:20,616
Naše loď byla zničena, když zareagovala
na falešné SOS lodi jménem Scopuli.

8
00:00:20,862 --> 00:00:23,372
Za chvíli se nalodíme na MCRN Donnager.

9
00:00:23,512 --> 00:00:25,642
- Alexi, odstřihni ho!
- Máme právo na obhájce...

10
00:00:27,783 --> 00:00:31,283
Bože, slečno Maová.
Vážně si umíte vybrat.

11
00:00:33,769 --> 00:00:35,739
<i>Zákaz vycházení nyní platí
v celé úrovni Mediny.</i>

12
00:00:35,789 --> 00:00:37,011
Myslíte si, že jsem SVP?

13
00:00:37,095 --> 00:00:40,165
To jsou charakteristické
dovednosti teroristy.

14
00:00:40,350 --> 00:00:42,550
Mars nezničil Canterbury.

15
00:00:42,630 --> 00:00:43,700
Tak kdo?

16
00:00:43,767 --> 00:00:46,785
Létal jsem u Námořnictva Marsu 20 let,
než jsem šel na Cant.

17
00:00:46,890 --> 00:00:49,190
- Jsi z SVP?
- Dáme na stůl všechny naše karty?

18
00:00:49,268 --> 00:00:52,227
- Spící agenti. Slyšela jsi
o nich někdy? - Naser si!

19
00:00:52,337 --> 00:00:54,298
A lidské štíty, o těch jsi slyšel?

20
00:00:54,382 --> 00:00:56,742
Budu mluvit, ale jen s kapitánem.

21
00:00:56,837 --> 00:00:58,633
No tak, chlapi, je konec.
Jděte domů.

22
00:01:00,804 --> 00:01:02,237
Ne...

23
........