1
00:00:25,500 --> 00:00:28,550
Vylezte. Rychle. Jděte, jděte.

2
00:00:33,700 --> 00:00:35,050
Vstaň, bezvěrče!

3
00:00:35,241 --> 00:00:37,549
Dej je támhle,
skončíme to jednou provždy.

4
00:00:38,700 --> 00:00:39,850
Na kolena!

5
00:00:44,700 --> 00:00:47,199
Už jsme znovu
zaměřili Roblesův signál?

6
00:00:47,200 --> 00:00:49,300
Signál skáče a
souřadnice se pohybují

7
00:00:49,400 --> 00:00:51,700
ve vzdálenostech stovek kilometrů.

8
00:00:51,800 --> 00:00:54,100
Preston, opravte to, prosím.

9
00:00:55,500 --> 00:00:56,850
Najděte ho přes satelit!

10
00:01:01,000 --> 00:01:02,371
Tady jsou! Mám je!

11
00:01:03,500 --> 00:01:04,600
To není možné.

12
00:01:05,000 --> 00:01:06,000
Zastavili.

13
00:01:07,500 --> 00:01:08,900
Zbývá deset kilometrů.

14
00:01:09,000 --> 00:01:10,350
Proč zastavili?

15
00:01:11,000 --> 00:01:12,300
Protože je popraví.

16
00:01:13,633 --> 00:01:14,713
Bože!

17
00:01:19,797 --> 00:01:21,599
Popravíme tyto novináře,

18
00:01:21,600 --> 00:01:25,723
za spoluúčast na západním terorismu.

19
00:01:27,824 --> 00:01:29,224
Počkejte!

20
00:01:29,248 --> 00:01:30,852
Mám dceru!

21
00:01:30,972 --> 00:01:32,372
Je jí pět let.

22
00:01:32,496 --> 00:01:33,696
Má jenom mě.

23
00:01:33,720 --> 00:01:35,423
Jsem pro ni jako hrdina.

24
00:01:35,543 --> 00:01:37,144
Nedělejte to!

25
........