1
00:00:16,211 --> 00:00:17,312
Jak to vypadá?

2
00:00:17,314 --> 00:00:18,946
Letecká správa nám
předala komunikaci

3
00:00:18,948 --> 00:00:21,049
s November-0-5-Julia-Papa-Zulu.

4
00:00:21,051 --> 00:00:23,551
Soukromé letadlo,
které vzlétlo v New Orleans

5
00:00:23,553 --> 00:00:26,020
asi před devadesáti minutami,
míří na letiště Washington-Reagan.

6
00:00:26,022 --> 00:00:29,724
Za posledních 37 minut se s ním
nepodařilo navázat kontakt.

7
00:00:29,726 --> 00:00:31,693
- Problém s vysílačkou?
- Ta funguje, kapitánko.

8
00:00:31,695 --> 00:00:33,428
Pak buď nechtějí,
nebo nemohou komunikovat.

9
00:00:33,430 --> 00:00:34,729
Zkoušejte to.

10
00:00:34,731 --> 00:00:35,763
Co máte vy?

11
00:00:35,765 --> 00:00:37,031
Dvě stíhačky ve vzduchu.

12
00:00:37,033 --> 00:00:38,633
Vizuální kontakt
za méně než pět sekund.

13
00:00:38,635 --> 00:00:40,635
Zatím je mimo omezenou oblast,

14
00:00:40,637 --> 00:00:42,003
ale ne na dlouho.

15
00:00:42,005 --> 00:00:43,204
Nad D.C. za méně než 30 sekund.

16
00:00:43,206 --> 00:00:44,238
Sakra.

17
00:00:44,240 --> 00:00:45,640
Sakra špatný den přestat kouřit.

18
00:00:45,642 --> 00:00:46,674
Nevěděl jsem, že kouříte, madam.

19
00:00:46,676 --> 00:00:48,242
Nekouřím. Jenom si to představuji.

20
00:00:48,244 --> 00:00:51,045
0-5-J-P-Z, tady námořní
letecká základna Pax River.

21
00:00:51,047 --> 00:00:52,213
Ohlaste se. Přepínám.

22
00:00:52,215 --> 00:00:53,381
Pax River, tady Gator-one-one.

23
00:00:53,383 --> 00:00:54,582
Mám vizuální kontakt.

........