1
00:00:00,335 --> 00:00:02,470
Loni na jaře jsem pokleknul,
stejně jako teď

2
00:00:02,505 --> 00:00:04,394
a změnil životy nás obou navždy.

3
00:00:05,226 --> 00:00:06,867
A od té doby

4
00:00:06,868 --> 00:00:10,323
jsi určitě přemýšlel nad tím,
kdy to udělám oficiální.

5
00:00:10,731 --> 00:00:12,033
Nicholasi Millere,

6
00:00:12,266 --> 00:00:14,751
prokážeš mi tu čest
a budeš mým svědkem?

7
00:00:17,362 --> 00:00:20,120
Ahoj. Jsem ráda, že jsi vzhůru.
Musím se tě na něco zeptat.

8
00:00:20,255 --> 00:00:21,678
- Jsem připravena.
- Mohla bys...

9
00:00:23,242 --> 00:00:24,723
Počkej chvíli.
Potřebuju kafe.

10
00:00:24,758 --> 00:00:25,898
Tady máš.

11
00:00:27,116 --> 00:00:28,160
Děkuji.

12
00:00:38,506 --> 00:00:41,140
Všechno je to tak náhle...

13
00:00:41,175 --> 00:00:43,342
- Nevím, co říct.
- Prostě řekni "ano".

14
00:00:43,377 --> 00:00:46,311
No, chci říct ano.
Vážně chci.

15
00:00:46,963 --> 00:00:51,378
Ale promiň.
Prostě to tak necítím.

16
00:00:51,537 --> 00:00:53,308
Myslím, že to tak cítíš.

17
00:00:54,245 --> 00:00:57,890
- Myslím ale, že tě to děsí k smrti.
- Kéž by to tak bylo...

18
00:00:57,925 --> 00:01:01,894
Ale v srdci nevím,
jestli jsem tím nejlepším.

19
00:01:01,929 --> 00:01:05,564
Nicku, potřebuji, abys byl.

20
00:01:06,819 --> 00:01:11,270
- Chceš být mou družičkou?
- Ano! Ano, ano, ano, ano!

21
00:01:11,305 --> 00:01:13,987
Podvedený?
Jak se můžeš cítit podvedený?

22
00:01:14,022 --> 00:01:15,725
Jsme nejlepší přátelé už od školy!
........