1
00:00:01,235 --> 00:00:03,370
Loni na jaře jsem pokleknul,
stejně jako teď

2
00:00:03,405 --> 00:00:05,294
a změnil životy nás obou navždy.

3
00:00:06,126 --> 00:00:07,767
A od té doby

4
00:00:07,768 --> 00:00:11,223
jsi určitě přemýšlel nad tím,
kdy to udělám oficiální.

5
00:00:11,631 --> 00:00:12,933
Nicholasi Millere,

6
00:00:13,166 --> 00:00:15,651
prokážeš mi tu čest
a budeš mým svědkem?

7
00:00:18,262 --> 00:00:21,020
Ahoj. Jsem ráda, že jsi vzhůru.
Musím se tě na něco zeptat.

8
00:00:21,155 --> 00:00:22,578
- Jsem připravena.
- Mohla bys...

9
00:00:24,142 --> 00:00:25,623
Počkej chvíli.
Potřebuju kafe.

10
00:00:25,658 --> 00:00:26,798
Tady máš.

11
00:00:28,016 --> 00:00:29,060
Děkuji.

12
00:00:39,406 --> 00:00:42,040
Všechno je to tak náhle...

13
00:00:42,075 --> 00:00:44,242
- Nevím, co říct.
- Prostě řekni "ano".

14
00:00:44,277 --> 00:00:47,211
No, chci říct ano.
Vážně chci.

15
00:00:47,863 --> 00:00:52,278
Ale promiň.
Prostě to tak necítím.

16
00:00:52,437 --> 00:00:54,208
Myslím, že to tak cítíš.

17
00:00:55,145 --> 00:00:58,790
- Myslím ale, že tě to děsí k smrti.
- Kéž by to tak bylo...

18
00:00:58,825 --> 00:01:02,794
Ale v srdci nevím,
jestli jsem tím nejlepším.

19
00:01:02,829 --> 00:01:06,464
Nicku, potřebuji, abys byl.

20
00:01:07,719 --> 00:01:12,170
- Chceš být mou družičkou?
- Ano! Ano, ano, ano, ano!

21
00:01:12,205 --> 00:01:14,887
Podvedený?
Jak se můžeš cítit podvedený?

22
00:01:14,922 --> 00:01:16,625
Jsme nejlepší přátelé už od školy!
........