1
00:00:00,276 --> 00:00:02,828
<i>VIDELI STE V HEROES REBORN:</i>

2
00:00:07,356 --> 00:00:09,607
<i>Planéta sa mení.</i>

3
00:00:09,609 --> 00:00:11,575
<i>Bez ohľadu na to,
ako to popierame.</i>

4
00:00:11,577 --> 00:00:13,277
Tušia vôbec, čo sa blíži?

5
00:00:13,279 --> 00:00:16,080
<i>Takže sa vynára otázka: ...</i>

6
00:00:16,082 --> 00:00:19,784
<i>Ako zaistíme naše prežitie
v temných dobách?</i>

7
00:00:19,786 --> 00:00:22,620
Nie si sama, Malina.

8
00:00:22,622 --> 00:00:25,089
Budeš mať pomoc.

9
00:00:25,091 --> 00:00:27,258
Prečo chytáme Vyvinutých?

10
00:00:29,228 --> 00:00:32,096
Aby sme zachránili náš druh.

11
00:00:32,098 --> 00:00:35,232
Svet ako ho poznáme skončí.

12
00:00:35,234 --> 00:00:40,738
Viem, že veríš víziám svojej babky, ale
ty a tvoja sestra to môžete zastaviť.

13
00:00:40,740 --> 00:00:43,274
V poslednej dobe ma sužujú sny.

14
00:00:43,276 --> 00:00:46,944
Z oblohy padá oheň,
všade je krv ...

15
00:00:46,946 --> 00:00:50,614
a dvojčatá zachránia svet
v Odesse pod vežou s hodinami.

16
00:00:50,616 --> 00:00:52,166
Koľko ešte máme času?

17
00:00:52,168 --> 00:00:57,004
Keď sa magnetické polia posunú,
narušia sa migračné trasy zvierat.

18
00:00:57,006 --> 00:00:59,957
Vtáky a motýle budú
letieť zlým smerom.

19
00:00:59,959 --> 00:01:04,261
A nakoniec sa polárna žiara objaví
južnejšie, ako kedykoľvek predtým.

20
00:01:04,263 --> 00:01:06,797
Ona je najväčšou
nádejou ľudstva

21
00:01:06,799 --> 00:01:09,183
Teraz musím dostať teba
a tvoju sestru do Odessy.

22
00:01:09,185 --> 00:01:12,636
<i>Osud, ktorý nám
kráča v ústrety ...</i>

23
........