1
00:00:30,945 --> 00:00:32,312
V pohodě?

2
00:00:32,614 --> 00:00:36,724
Jen si říkám, do čeho jdeme,
když jsi tak vybavený.

3
00:00:36,754 --> 00:00:38,852
Ještě nikdy jsem
s tímhle Remym nejednal.

4
00:00:39,554 --> 00:00:43,390
Ty se ujisti, že nás neobere.
Já se ujistím, že nás nedostane.

5
00:00:43,592 --> 00:00:48,795
A já čekal, že budu
jednat s nějakými gangstery.

6
00:00:48,797 --> 00:00:50,797
Místo toho si sem
přijdete vy blázni

7
00:00:50,799 --> 00:00:52,799
a chcete slevu
pro přátele a rodinu?

8
00:00:52,801 --> 00:00:55,568
Ber to jako slevu
za to, že jsi nás poznal.

9
00:00:55,570 --> 00:00:58,338
Pokud je tvůj produkt
tak dobrý, jak říkáš,

10
00:00:58,340 --> 00:01:02,475
příště se vrátíme
pro větší množství.

11
00:01:03,177 --> 00:01:04,811
Poslouchej, chlapáku.

12
00:01:04,813 --> 00:01:09,783
Protože tě poučím o něčem
jménem nabídka a poptávka.

13
00:01:09,785 --> 00:01:12,719
Jako že lidi budou
moji nabídku poptávat.

14
00:01:12,721 --> 00:01:15,321
Tak proč vám mám ulevovat,

15
00:01:15,323 --> 00:01:19,326
když se mi tu řadí lidi,
co zaplatí plnou cenu?

16
00:01:19,328 --> 00:01:21,895
Úspory z rozsahu, brácho.

17
00:01:21,897 --> 00:01:26,366
Nízká marže a velký objem
se rovnají většímu zisku.

18
00:01:27,068 --> 00:01:29,335
Řekněme, že bys měl
místo téhle drogy

19
00:01:29,337 --> 00:01:32,639
třeba opékače topinek.

20
00:01:32,641 --> 00:01:35,909
Snažil by ses
prodávat jeden po druhém?

21
00:01:35,911 --> 00:01:40,947
Nebo bys to všechno
prodal zavedenému prodejci,

........