1
00:00:03,262 --> 00:00:05,551
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:05,657 --> 00:00:10,523
Ukaž mi hlášení k incidentu
z doků od Juliette Andromedy Maové.

3
00:00:11,699 --> 00:00:13,198
Tady zadrž.

4
00:00:13,981 --> 00:00:16,442
Kolik vám zaplatí za její nalezení?

5
00:00:16,633 --> 00:00:19,511
- Pojď, tam je Gia. - Co?
- Tak trochu nás potřebuje tady.

6
00:00:19,633 --> 00:00:22,777
- Chceš jít? Tak jdi.
- Jasně.

7
00:00:23,810 --> 00:00:25,011
Ne...

8
00:00:25,139 --> 00:00:26,210
Pamatuj na Cant.

9
00:00:26,276 --> 00:00:27,665
Jste terorista z SVP.

10
00:00:27,786 --> 00:00:30,481
Měl jste u sebe nezákonnou
maskovací technologii.

11
00:00:30,585 --> 00:00:31,881
K čemu byla?

12
00:00:31,946 --> 00:00:36,078
Namiřte všechny senzory na Donnager.
Potřebuji ihned úplné hlášení.

13
00:00:36,124 --> 00:00:39,217
- Podle názvů souborů to jsou
vládní dokumenty. - Dobře.

14
00:00:39,412 --> 00:00:40,779
Byl to obchodník s informacemi.

15
00:00:40,836 --> 00:00:44,052
Ať už obchodoval s čímkoliv,
muselo to být důležitý, když ho zabili.

16
00:00:50,163 --> 00:00:53,913
Autorizuj všechny na palubě
k úplnému ovládání všech systémů.

17
00:01:04,705 --> 00:01:07,646
STANICE CERES, PÁS

18
00:01:12,937 --> 00:01:14,938
<i>Dr. Omari na příjem, prosím.</i>

19
00:01:15,251 --> 00:01:17,672
<i>Dr. Omari na příjem.</i>

20
00:01:26,309 --> 00:01:29,255
- Ty seš blbec.
- Taky tě rád vidím, Millere.

21
00:01:34,801 --> 00:01:38,043
Havelocku, neposloucháš mě.

22
00:01:39,103 --> 00:01:40,994
Říkal jsem ti to.

23
00:01:41,205 --> 00:01:44,189
Řekl jsem, držet hlavu dole
........