0
00:00:02,480 --> 00:00:06,830
Jericho S01E01

1
00:00:09,480 --> 00:00:11,830
Koupil jsi je všechny?
Dojdi pro ně.

2
00:00:11,880 --> 00:00:14,280
Jsou v té zadní místnosti.

3
00:00:15,960 --> 00:00:19,750
- Už ať to máme naložené.
- Dobře.

4
00:00:19,800 --> 00:00:21,800
Pohni s tím!

5
00:00:23,160 --> 00:00:27,440
- Proč je tohle tady dole? - Kolik jsi říkal, že bylo za tuhle knihu?

6
00:00:29,520 --> 00:00:32,830
- Přines nám ještě jeden pro košíkový prodej.
- Jsou seshora?

7
00:00:32,880 --> 00:00:34,670
Jen pár židlí.

8
00:00:34,720 --> 00:00:36,720
Myslím, že ano.

9
00:00:48,240 --> 00:00:51,940
- Mám to.
- Už není kam to položit.

10
00:00:58,480 --> 00:01:00,550
Promiňte, dovolíte?

11
00:01:14,440 --> 00:01:17,590
V Settle je chudobinec.
Postarají se o vaše děti.

12
00:01:17,640 --> 00:01:20,310
My se nerozdělíme.

13
00:01:34,120 --> 00:01:36,860
Myslím, že by sis s ním měla raději promluvit.

14
00:01:43,480 --> 00:01:46,350
Tento dům už není náš.

15
00:01:48,640 --> 00:01:50,640
Je to jen dům.

16
00:01:52,440 --> 00:01:54,440
Budeme spolu.

17
00:02:01,200 --> 00:02:03,550
Jen nemůžu vydržet ten pocit, že to všichni ví.

18
00:02:03,600 --> 00:02:08,280
Odejdeme odsud se vztyčenými hlavami.

19
00:02:13,080 --> 00:02:15,080
Pojď.

20
00:02:31,040 --> 00:02:33,310
Má cenu asi šilink.

21
00:02:40,560 --> 00:02:42,560
Pojďte.

22
00:02:58,760 --> 00:03:01,500
Prodali jsme všechno, abychom zaplatili jeho dluhy.

23
00:03:03,840 --> 00:03:06,440
Říkala jste, že můžeme přijít za vámi.
........